d83635 Insolvenční právo

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. každou sudou středu 17:00–19:50 Učebna 103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d83635/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. každou sudou středu 15:30–16:50 Učebna 103, S. Sviták
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět insolvenční právo studenty seznámí se základními pojmy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále s procesním postupem v insolvenčním řízení, s jednotlivými způsoby řešení úpadku, s existencí evropského úpadkového práva (Nařízení Rady ES č. 1346/200, o úpadkovém řízení). Studenti budou seznámeni s postavením insolvenčního dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení, s postupem při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, dále s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, která se vztahuje k základním aplikačním problémům insolvenčního zákona. Studenti budou stručně seznámeni s existencí zahraničních právních úprav úpadkového řízení (např. německý Insolvenzordnung).
Osnova

 • 1. Předmět a cíl insolvenčního práva
  2. Základní pojmy insolvenčního zákona
  3. Úpadek - je charakteristika, formy
  4. Způsoby řešení úpadku
  5. Procesní postup insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení po zjištění úpadku
  6. Procesní postup insolvenčního soudu od zjištění úpadku do určení způsobu jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení), plnění určeného způsobu řešení úpadku
  7. Věřitelé a přihlašování pohledávek
  8. Evropské úpadkové právo
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.