d84433 Podniková ekonomika a podnikové finance

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Iveta Kmecová (přednášející)
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vojtěch Zíka (přednášející)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. Po 9:30–10:50 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d84433/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. každé sudé pondělí 12:30–13:50 Učebna 106, P. Koblovský, M. Vokoun
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními kategoriemi podnikové ekonomiky a s problematikou podnikových financí. Kurz je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí jak operativních tak i investičních. Seznamuje studenty se základními vědomostmi potřebnými k řízení firmy, k analyzování účetních výkazů a sestavování finančních plánů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se orientovat v základních kategoriích podnikové ekonomiky a financí a znát limity a podmínky rozhodovacího procesu v životě firmy
Osnova
 • 1. Podnik a podnikání, právní úprava
  2. Organizační schéma podniku
  3. Majetková a kapitálová struktura podniku
  4. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek
  5. Manažerské účetnictví
  6. Finance podniku
  7. Investiční činnost
  8. Nákup, zásobování, logistika
  9. Výroba a její management
  10. Prodej a distribuce
  11. Podnikové strategické řízení
  12. Personalistika
  13. Zánik podniku
  14. Analýzy výkonnosti a ziskovosti, controlling, interní audit
Literatura
  povinná literatura
 • Synek, M., Kislingerová, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd., C. H. Beck 2010 978-80-7400-3
 • Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika, 5. vyd., Grada Publishing 2011 978-80-247-05
Metody hodnocení
Předmět je zakončen průběžným testem 40 %, aktivitou 10 %a ústní zkouškou 50 % pro studenty prezenční formystudia. Závěrečným testem 100 % pro studenty kombinované formy studia. Otázky pro ústní zkoušku vycházejí ze zkouškovýchokruhů, kteréjsou totožné zbody osnovy předmětu uvedené výše. Povinná docházka 70 % pro absolvování kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.