k112612 Ústavní a správní soudnictví

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (přednášející)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Pá 6. 11. 12:30–16:50 Zasedačka 16/B, Pá 27. 11. 9:30–13:50 Zasedačka 16/B, So 19. 12. 14:00–16:50 Učebna 217/B
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs seznámí studenta s fungováním správního a ústavního soudnictví v ČR. Vedle toho mu poskytne základní znalosti o fungování obdobných soudních systémů ochrany práv v jiných modelových ústavních systémech.
Osnova
  • 1. Stát a jednotlivec - procesní prostředky ochrany práv jednotlivce v teoretickém a srovnávacím pohledu 2. Správní soudnictví - smysl a účel, základní modely 3 Správní soudnictví v ČR I - ústavní základy, institucionální uspořádání 4. Správní soudnictví v ČR II - řízení před správními soudy první instance (žaloba proti rozhodnutí správního orgánu) 5. Správní soudnictví v ČR III - řízení před správními soudy první instance (nečinnostní a zásahová žaloba, přezkum opatření obecné povahy) 6. Správní soudnictví v ČR IV - opravné prostředky ve správním soudnictví 7. Volební soudnictví, soudní ochrana referenda, soudnictví ohledně politických stran, kárné soudnictví 8. Ústavní soudnictví - smysl a účel, základní modely 9. Ústavní sodunictví I - ústavní základy, kompetence, institucionální uspořádání 10. Ústavní soudnictví II - řízení ve věcech abstraktní kontroly ústavnosti a některá další řízení (velezrada, ochrana mandátu aj.) 11. Ústavní soudnictví III - ústavní stížnost 12. Vícevrstevné soudnictví a vztahy mezi soudy různého určení (správní soudnictví a jiné obecné soudy, Ústavní soud, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva), role judikatury v právní praxi
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.