k146577 Prevence hospodářské kriminality

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. František Púry, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Martin Richter (přednášející)
JUDr. Tomáš Sokol (cvičící)
Garance
JUDr. František Púry, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
So 7. 11. 9:30–13:50 Učebna 205, So 19. 12. 9:30–12:20 Učebna 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět má studentům umožnit, aby porozuměli základům trestní odpovědnosti za trestné činy spáchané v souvislosti s podnikáním, a to jak v případě, je-li podnikatel pachatelem trestného činu, tak v případě, je-li obětí trestného činu spáchaného jinou osobou. Zároveň jde o zopakování základních institutů trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatnění ve vztahu k hospodářské kriminalitě, tedy zejména trestnými činy spáchanými v souvislosti s podnikáním fyzických i právnických osob. Pozornost je zaměřena jak na trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské a některé další, jejichž spáchání souvisí s podnikáním a jinými ekonomickými aktivitami, tak na prevenci hospodářské kriminality.
Osnova
  • 1. Základy trestní odpovědnosti a ukládání trestních sankcí 2. Role trestního práva při právní ochraně podnikání a ekonomiky vůbec 3. Souvislost trestního práva s jinými odvětvími práva, zejména s obchodním a občanským právem 4. Odpovědnost za vybrané trestné činy hospodářské spáchané při podnikání 5. Odpovědnost za vybrané trestné činy proti majetku spáchané při podnikání 6. Odpovědnost za další trestné činy spáchané při podnikání 7. Některé otázky trestního práva procesního 8. Trestní odpovědnost právnických osob
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.