k97095 Politologie

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (přednášející)
Prof. Dr. Miroslav Novák (přednášející)
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (cvičící)
Garance
Prof. Dr. Miroslav Novák
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Pá 13. 11. 15:30–19:50 Učebna 217/B, Pá 27. 11. 9:30–13:50 Učebna 217/B, So 28. 11. 15:30–19:50 Učebna 217/B
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvedení posluchačů do předmětu zájmu moderní politologie, její metodologie a vybraných témat z oblasti aplikovaných politických věd. Důraz bude kladen na následující okruhy, které odpovídají mezinárodní klasifikaci této společenskovědní disciplíny: politické instituce (zejména formy vlády, srovnávací nauka o institucích), strany a skupiny. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni systematicky utřídit a popsat klíčové základní pojmy a témata moderní politické vědy, se kterými se budou setkávat v navazujících specializačních kurzech (např. Pojmy a metody komparativní politologie, Komparace politických systémů či Vývoj stran a stranických systémů).
Osnova
 • Politika a politická věda, předmět a metody politické vědy
 • Politická filosofie a politické ideologie
 • Politický systém. Stát a jeho atributy a struktura
 • Demokracie a její formy
 • Demokratické politické režimy. Formy vlády
 • Politické strany
 • Stranické systémy
 • Volby a volební systémy
 • Organizované zájmy v politice
 • Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁK, Miroslav a kol. Úvod do studia politiky. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2019. ISBN 978-80-7419-263-0
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal 2018. ISBN 978-80-87474-23-5
  doporučená literatura
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 2012. ISBN ISBN: 978-80-262-0218-9
Metody hodnocení
Seminární prezentace (téma pro kombinované studenty viz níže) Závěrečná zkouška (písemný test+ústní část)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.