d87448 Právo duševního vlastnictví

CEVRO Institut
podzim 2021
Rozsah
24/48/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (přednášející)
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (přednášející)
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
St 11:00–12:20 Učebna 218/B
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d87448/cviceni: St 17:00–18:20 Učebna 106, A. Kazda
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět provede studenty základy práva duševního vlastnictví, včetně ochrany jména podnikatele, nekalé soutěže, ochrany obchodního tajemství, průmyslovými právy a autorským právem. Vedle národní úpravy je vysvětlena vazba na mezinárodní smlouvy a evropské práva včetně forem aplikace vČR a vymáhání práv. Kurs je zaměřen i na praktické užití databází a veřejně dostupných informací, výklad je prokládán praktickými příklady a upozorněními na užití jednotlivých práv vpraxi podnikateli, ale i zaměstnanci nebo charitativními subjekty.
Osnova
  • 1. Důvody existence práva duševního vlastnictví 2. Nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví 3. Jméno podnikatele a jeho ochrana 4. Obchodní tajemství a know – how: ochrana 5. Ochranné známky 6. Chráněná označení původu, zeměpisná označení původu 7. Vynálezy a patenty 8. Užitné vzory 9. Průmyslové vzory 10. Autorská práva 11. Licenční smlouvy pro právo duševního vlastnictví 12. Vymáhání práv z duševního vlastnictví - správní a soudní řízení 13. Mezinárodní smlouvy v oblasti práv duševního vlastnictví
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2021/d87448