k113148 Evropské právo

Vysoká škola CEVRO
podzim 2021
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bohumil Peterka (přednášející)
JUDr. Veronika D'Evereux, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k113148/Praha: Pá 1. 10. 9:30–13:50 Učebna 203, Pá 5. 11. 9:30–13:50 Učebna 203, Pá 10. 12. 9:30–13:50 Učebna 203, Pá 17. 12. 9:30–13:50 Učebna 203, V. D'Evereux, B. Peterka
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního kursu je uvést studenty do komplexní problematiky práva Evropské unie. Po stručném úvodu do základů a vývoje evropské integrace studenti se budou zabývat vymezením pojmu evropského práva vůči právu mezinárodnímu a vůči právu vnitrostátnímu. Přitom budou představeny stěžejní principy práva Evropské unie, a to jak z pohledu Soudního dvora EU, tak i z perspektivy vnitrostátních soudů členských států. Důraz bude kladen na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR. Studenti se dále seznámí s institucionální architekturou EU a s koncepcí pramenů evropského práva. Na praktických příkladech bude dokumentován složitý proces tvorby práva EU a realizace těchto norem.
Osnova
 • 1. Úvod do systematiky evropských regionálních organizací
  2. Milníky evropské integrace
  3. Suverenita státu a přenos výsostných práv na mezinárodní organizace
  4. Členství v EU
  5. Vztah práva EU k právu mezinárodnímu a právu vnitrostátnímu
  6. Složení a funkce hlavních orgánů EU
  8. Poradní a další instituce EU
  9. Agentury EU
  10. Systém pramenů práva EU
  11. Legislativa EU
Literatura
  povinná literatura
 • Katedra evropského práva. Příklady z evropského práva (6. vydání), Beroun: Eva Rozkotová, 2016.
 • P. Svoboda. Úvod do evropského práva (5. vydání), Praha: C.H.Beck, 2013.
 • M. Forejtová, M. Tronečková. Evropské právo v praxi. Plzeň: A. Čenek, 2011.
 • M. Tomášek, V. Týč a kol. Právo Evropské unie (2. vydání), Praha: Leges, 2017.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.