d22004 Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy a IZS ČR

Vysoká škola CEVRO
podzim 2022
Rozsah
24/12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Roman Bílý, MBA (přednášející)
Ing. Pavel Nepovím (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Nepovím
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
každé sudé úterý 9:30–10:50 Učebna 203, každé sudé úterý 11:00–12:20 Učebna 203
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22004/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Bílý, P. Nepovím
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Studenti si rozšíří vědomosti i v problematice povodňové ochrany, havarijního a krizového plánování, bezpečnostních rad a krizových štábů a kritické infrastruktury. Získané teoretické znalosti pak budou mít možnost ověřit a porovnat při exkurzi v praxi (GŘ HZS aj.). Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět širokým souvislostem současného dění a budou schopni aplikovat teoretické znalosti o predikci, řečení, řízení a koordinaci záchranných činností na místě zásahu a události.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět studentům nabízí přehled základních činností státu a bezpečnostních a záchranných složek integrovaného záchranného systému ČR. Cílem výuky v tomto předmětu a v této oblasti bude jednoznačně a zcela srozumitelnou formou seznámit studenty s úlohou hospodářských opatření pro krizové stavy v rámci bezpečnostního systému České republiky, s místem a úlohou správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů, se zásadami plánování nezbytných a mobilizačních dodávek a zpracování stanovené dokumentace. Důraz přitom bude kladen na proces při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací a objasnění hlavních zásad přípravy a použití regulačních opatření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1) Bezpečnost lidského systému v krizových stavech
2) Hospodářská opatření pro krizové stavy
3) Základní taktika činností
4) Integrovaný záchranný systém ČR
5) Úloha správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních
samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů před a v průběhu krizových stavů
6) Zásady plánování nezbytných a mobilizačních dodávek
7) Systém zpracování stanovené dokumentace
8) Problematika povodňové ochrany, havarijního a krizového plánování,
bezpečnostních rad a krizových štábů a kritické infrastruktury
9) Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií
10) Evakuace osob, ukrytí osob a koordinace záchranných činností
11) Právní rámec krizového managementu
12) Soubor typových činností
Osnova
 • 1) Bezpečnost lidského systému v krizových stavech
 • 2) Hospodářská opatření pro krizové stavy
 • 3) Základní taktika činností
 • 4) Integrovaný záchranný systém ČR
 • 5) Úloha správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů před a v průběhu krizových stavů
 • 6) Zásady plánování nezbytných a mobilizačních dodávek
 • 7) Systém zpracování stanovené dokumentace
 • 8) Problematika povodňové ochrany, havarijního a krizového plánování, bezpečnostních rad a krizových štábů a kritické infrastruktury
 • 9) Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií
 • 10) Radiační bezpečnost
 • 11) Evakuace osob, ukrytí osob a koordinace záchranných činností
 • 12) Právní rámec krizového managementu
 • 13) Soubor typových činností
Literatura
  povinná literatura
 • KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO a Jaromír ZŮNA, Vybrané kapitoly o bezpečnosti, VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022. 622 stran. ISBN: 978-80-87125-35-9
 • ŠENOVSKÝ, Michail a Karol BALOG. Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 60, Vydalo SPBI, I vydání, 2019, ISBN: 978-80-7385-076-0
 • MAKEŠ, Vladimír. Vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 62, Vydalo SPBI, I. vydání, 2020, ISBN: 978-80-7385-065-4
 • Handbook for Blast-Resistant Design of Buildings. Donald O. DUNSBERRY ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010
 • HRINKO, Martin. Bezpečnostní hrozby a veřejný pořádek. Monografická recenzovaná publikace a učebnice, Vydalo CEVRO Institut Praha, Powerprint s.r.o. Praha, Praha 2021, 265 stran, ISBN: 978-8087125-34-2.
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému, Edice SPBI Spektrum, X. vydání. Ostrava: 2007. 139 s. ISBN: 978-80-86634-97-5.
 • PROUZA, Zdeněk., ŠVEC, Jiří. Zásahy při radiační mimořádné události. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 57, Vydalo SPBI, I. vydání, 2010, ISBN: 978-80-7385-046-3
 • ŠENOVSKÝ, Michail., ADAMEC, Vilém. Právní rámec krizového managementu. Edice SPBI Spektrum, Ostrava: č. 39, Vydalo SPBI, I. vydání, 2009, ISBN: 80-86634-55-8
Výukové metody
Výuka s powerpointovou podporou (prezentaci), cvičení, skupinová řešení, samostatné vypracování seminární práce s následnou skupinovou diskuzí a zhodnocení pedagogem. Metody učení, deskripce a ověření znalostí získané studentem během výuky a cvičení.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie. Ústní zkouška.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.