d22006 Detektivní a soukromá bezpečnostní činnost

CEVRO Institut
podzim 2022
Rozsah
14/12/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kamila Vendula Muziková, LL.M. (přednášející)
Ing. Ladislav Pávek (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Katedra bezpečnostních studií - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:20 Zasedačka 16/B, každé sudé úterý 15:30–16:50 Zasedačka 16/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22006/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Muziková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Studenti si utříbí své povědomí o klíčových pojmech a problémech soukromé bezpečnosti a činnosti detektivů. Ve cvičeních pak prohloubí své praktické dovednosti s nabytými zkušenostmi a vědomostmi z přednášek. Získají informace o legislativě týkající se činnosti soukromé bezpečnostní a detektivní činnosti a naučí se ji aplikovat do praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti si utříbí své povědomí o klíčových pojmech a problémech soukromé bezpečnosti a činnosti detektivů. Ve cvičeních pak prohloubí své praktické dovednosti s nabytými zkušenostmi a vědomostmi z přednášek. Získají informace o legislativě týkající se činnosti soukromé bezpečnostní a detektivní činnosti a naučí se ji aplikovat do praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat problematiku nestátního a komerčního zpravodajství vč. servisu v sektoru soukromé bezpečnosti.
- naučit se rozdíly a činnosti spojené se zpravodajskou činností, informatikou, prověrkou, sociotechnikou, ochranou informačních systému, opatření a formami detektivní činnosti
Osnova
 • 1. Místo nestátního zpravodajství – komerčního zpravodajství a servisu v sektoru soukromé bezpečnosti
 • 2. Zpravodajská činnost
 • 3. Zpravodajská informatika
 • 4. Bezpečnost pracovníků při práci s měřícími přístroji - záření, ozáření
 • 5. Využití elektromagnetických vln při detektivních a bezpečnostních činnostech
 • 6. Zpravodajská prověrka
 • 7. Zpravodajská sociotechnika
 • 8. Zpravodajské metody versus sociotechnika
 • 9. Zpravodajská ochrana informačních systému
 • 10. Organizačně režimová opatření
 • 11. Technická režimová opatření
 • 12. Formy detektivní činnost
Literatura
  povinná literatura
 • BRABEC František. Zpravodajská sociotechnika, Security magazín, 2008, ISSN 1210- 8723
 • KAMENÍK Jiří, BRABEC František a kol. Komerční bezpečnost, ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-309-6
 • BRABEC František. Místo a úloha nestátního zpravodajství v občanské společnosti, Security magazín, 2006, ISSN 1210- 8723
 • BRABEC František. Prověrka loajality a fyziodetekční vyšetření, Security magazín, 2009, ISSN 1210- 8723
 • KAMENÍK Jiří,František BRABEC a kol.. Komerční bezpečnost, 2.vydání,Wolters Kluwer ČR, 2019, ISBN 978-80- 7598-303-9
 • KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA. Vybrané kapitoly o bezpečnosti, VŠ CEVRO Institut, Praha, 2022. 622 stran, ISBN: 978-80-87125-35-9
 • LUKÁŠ Luděk a kol. Teorie bezpečnosti I., VeRBuM Zlín, 2011, ISBN 978- 80-87500-89-7 (Lektorováno Fakulta aplikované informatiky, studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně)
 • ŠTALMACH Pavel, ŠEDIVÝ Jiří. Management bezpečnosti, Cevro Institut , 2012, IBSN 978-80-87125-19-9
  doporučená literatura
 • LUKÁŠ Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management II., VeRBuM Zlín, 2011, ISBN 978-80-87500- 19-4 (Lektorováno Fakulta aplikované informatiky, studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, Univerzita Tomáše BATI ve Zlíně
 • HRINKO, Martin, MUZIKOVÁ, Kamila. Činnost SBS a spolupráce s policii při sportovních akcích. Zborník 23. Mezinárodné vedecké konferencie Riešenie krizových situácií v špecifickom prostředí. FBI UNIZA Žilina, 2018, ISBN 978-80-554-1332-7
Výukové metody
Výuka s powerpointovou podporou (prezentaci), cvičení, skupinová řešení, samostatné vypracování seminární práce s následnou skupinovou diskuzí a zhodnocení pedagogem. Metody učení, deskripce a ověření znalostí získané studentem během výuky a cvičení.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.