k97097 České moderní dějiny

Vysoká škola CEVRO
podzim 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k97097/praha: So 30. 9. 15:30–18:20 Učebna 103, So 14. 10. 15:30–19:50 Učebna 103, So 9. 12. 9:30–13:50 Učebna 203, P. Valenta, L. Velek
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním politickým, hospodářským a sociálním vývojem českého (resp. rakouského a československého) státu a společnosti od poloviny 18. do konce 20. století. Přednáška se cvičením by studentům měla poskytnout základní orientaci v čase, prostorou a reáliích, bez které lze jen stěží uspět v dalších předmětech oborů politologie či veřejná správa. Kurz je doplněn seminářem s cílem posílit analytické myšlení studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat základní předpoklady, procesy a výsledky vývoje českého (resp. rakouského a československého) státu a jeho sociálních a politických struktur v období od formování moderní občanské společnosti do konce 20. století. Studenti budou schopni formulovat význam zásadních mezníků a určit vliv dlouhodobých procesů ve vývoji společnosti v českých zemích. Po úspěšném absolvování budou schopni rozlišit rozvíjející se politické ideologie a formy politických systémů. Dále porozumí základním definičním rysům dvou totalitních režimů (fašistického a komunistického).
Osnova
 • 1)Úvod do studia: literatura a prameny k českým a středoevropským dějinám 19. a 20. století.
 • 2)Osvícenské reformy, vznik moderního státu (přelom 18. a 19. století)
 • 3)Počátky českého národního hnutí v kontextu střední Evropy
 • 4)Revoluce 1848 v českých zemích a vznik občanské společnosti
 • 5)Politický systém habsburské monarchie 1861–1918
 • 6)Politické ideologie, česká společnost a její politický program 1861–1918
 • 7)Vývoj volebního práva a demokratizace společnosti
 • 8)Rozpad habsburské monarchie a vznik československého státu
 • 9)Politický systém Republiky československé 1918–1938
 • 10)Národnostní otázka v českých zemích a v ČSR
 • 11)Hospodářská a politická krize 30. let 20. Století
 • 12)Tzv. druhá republika a problém autoritativní demokracie
 • 13)Protektorát Čechy a Morava; Slovenský štát
 • 14)Třetí republika a únorový puč 1948
 • 15) Komunistická diktatura 50. let 20. století v Československu
 • 16)Vznik sovětského bloku ve střední Evropě
 • 17)Uvolnění režimu v 60. letech a tzv. pražské jaro
 • 18)Sovětská okupace a problém „omezené suverenity“ socialistických zemí
 • 19)Československo v éře normalizace
 • 20)Otázka lidských práv v ČSR; disent; šedá zóna
 • 21)Pád komunistického režimu v roce 1989
Literatura
  povinná literatura
 • Brandes D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Praha 1999.
 • Suk J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. (Od listopadu 1989 do června 1990), Praha 2003.
 • Urban O.: Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.
 • Kárník Z.: Malé dějiny československé (1867–1939), Praha 2008.
 • Pánek J., Tůma O.: Dějiny českých zemí, Praha 2008
 • Rychlík J.: Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914–1992, Praha 2012.
  doporučená literatura
 • Křen J.: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • Hlavačka M.: České země v 19. století, Praha 2016.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k97097