k80512 Ústavní právo II

CEVRO Institut
zima 2008
Rozsah
0/0. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto dvousemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti státovědy a ústavního práva. Důraz je při výkladu kladen na rozbor významných událostí ve vývoji ústavního systému, na výklad základních ústavních a právních norem a na postavení jednotlivých orgánů a dalších subjektů v rámci fungujícího ústavního systému České republiky. Ve výkladu je též věnována pozornost základní komparaci s ústavními systémy v evropských zemích.
Osnova
  • soudní moc, postavení, pravomoci, právo na spravedlivý proces,
    Ústavní soud ČR, konkrétní a abstraktní kontrola ústavnosti,
    územní samospráva, ústavní a zákonné vymezení obcí a krajů,
    Listina základních práv a svobod, ochrana lidských práv v mezinárodních smlouvách,
    komparace ústavních systémů vybraných evropských zemí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2008/k80512