d84429 Obchodní právo II.

Vysoká škola CEVRO
zima 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Petra Nováková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz tří na sebe navazujících předmětů (Obchodní právo I., Obchodní právo II. a Obchodní právo III.) si klade za cíl představit posluchačům obor obchodního práva vcelém jeho rozsahu. Výuka tak studentům představí základní pojmy obchodního práva, základní typy obchodněprávních závazkových vztahů a jejich specifika, právo obchodních korporací, právo hospodářské soutěže, právo cenných papírů apod. Při cvičeních je důraz kladen na propojení teoretických poznatků sjejich aplikací vpraxi. Studenti si proto na praktických příkladech osvojí nejčastější právní úkony související se zakládáním a činnosti obchodních společností.
Osnova

 • 1. Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti)
  2. Veřejná obchodní společnost
  3. Komanditní společnost
  4. Společnost sručením omezeným
  5. Akciová společnost
  6. Družstvo
  7. Evropská akciová společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení
  8. Přeměny obchodních společností
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínky zápočtu stanoví vyučující semináře. Zpravidla se jedná o kombinaci zápočtového testu, docházky a plnění drobných úkolů vprůběhu semestru. Zkušební otázky odpovídají bodům 1 až 6 osnovy předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2013, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.