d83670 Vybrané aspekty smluvního práva

Vysoká škola CEVRO
zima 2013
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Sokol (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Miroslav Sylla (přednášející)
Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Termín „smluvní právo“ nevyjadřuje určitou oblast nebo odvětví práva, ale používá se ho vpodstatě interdisciplinárně pro všechny případy, kdy smlouvy jsou důležitou právní skutečností, sníž je spojován vznik, změna nebo zánik právních vztahů. Smlouvy vtomto pojetí jsou instituty nejen občanského a obchodního práva, ale i práva pracovního a práva správního. Pro funkcionáře a pracovníky veřejné správy je důležitá znalost všech těchto typů smluv, neboť je vpraxi budou používat. Proto musí být seznámeni svyužíváním jednotlivých typů smluv, se způsoby jejich uzavírání a sproblematikou plnění smluv včetně sankcí, spojených stím, že nebyly splněny vůbec, anebo včas a řádně. Cílem kurzu je poskytnout potřebné teoretické znalosti. O smluvním právu a jeho aplikaci vpraxi.
Osnova

 • 1 právní skutečnosti
  2 právní úkony
  3 čas, podmínky
  4 obecné ustanovení občanských a obchodních závazků
  5 kupní smlouva dle OZ a ObchZ
  6 smlouva o dílo dle OZ a ObchZ
  7 smlouvy dle OZ
  8 smlouvy dle ObchZ
  9 smlouvy dle zákoníku práce
  10 ostatní smlouvy užívané ve státní správě
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen ústní zkouškou ve zkouškovém období.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2013/d83670