d86848 Vymáhání pohledávek - exekuce

Vysoká škola CEVRO
zima 2013
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Účelem předmětu je poskytnout studentům informace o různých formách vymáhání pohledávek, a to jak mimosoudní cestou, tak prostřednictvím soudního řízení. Výuka je zaměřena i na praktické aspekty, včetně prevence prostřednictví zajišťovacích instrumentů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  - Pohledávka, dlužník, nárok; zajištění pohledávky
  -Mimosoudní cesty vymáhání pohledávek, inkasní agentury
  -Soudní výkon rozhodnutí, exekuce podle exekučního řádu a správní/daňová exekuce – srovnání
  -Exekuční titul (právní moc a vykonatelnost)
  -Výkon rozhodnutí - průběh vykonávacího řízení, arrestatorium a inhibitorium
  -Exekuce podle exekučního řádu (podání návrhu, rozhodnutí o nařízení exekuce, pověření exekutora, exekuční příkaz, subsidiarita o.s.ř.)
  -Způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce
  -Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí/exekuce
  -Žaloby při výkonu rozhodnutí/exekuci (opoziční spory, impugnační spory, vylučovací žaloba, odporové spory, poddlužnická žaloba, žaloba z lepšího práva)
  -Vztah výkonu rozhodnutí/exekuce a insolvenčního řízení
  -Jiný způsob vymáhání plnění (tzv. nedobrovolná dražba)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2013/d86848