k113289 Tvorba odborného textu

Vysoká škola CEVRO
zima 2015
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního kurzu je seznámit studenty se základním postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním kurzu získá představu o formálních (např. citování, odkazy na literaturu, bibliografie) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu (heuristika) k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování kurzu představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení. magisterské diplomové práce.
Osnova
  • Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura Postupy a metody odborné/vědecké práce Základy heuristiky: práce sodbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů), jejich vyhledávání. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje Fáze vědecké/odborné práce, struktura odborného textu. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.) Citování, citační úzus, poznámkový aparát Praktické otázky spojené spřípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, magisterská práce).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.