d137976 Pracovní právo a právo soc. zabezpečení

Vysoká škola CEVRO
jaro 2024
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Kohoutová (přednášející)
Garance
JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 8:00–9:20 Učebna 103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d137976/cviceni: St 9:30–10:50 Učebna 103, M. Kohoutová
Předpoklady
( PROGRAM ( B - PVS ) && ROCNIK ( 2 )) || ( PROGRAM ( B - POV ) && ROCNIK ( 2 )) || ( PROGRAM ( B - MSS ) && ROCNIK ( 2 )) || (! PROGRAM ( B - PVS ) && ! PROGRAM ( B - POV ) && ! PROGRAM ( B - MSS ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti, jakož i základy práva sociálního zabezpečení. Cílem je podat přehled o nejen o právní úpravě, ale i o praktických pracovněprávních problémech a jejich řešení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sjednávat a rozvazovat pracovněprávní vztahy,
- orientovat se v povinnostech zaměstnavatele a zaměstnanců,
- předcházet sankcím za porušení pracovněprávních předpisů,
- využít zákonných možností řešení pracovních sporů,
- jednat se zástupci zaměstnanců.
Osnova
 • 1. Pracovní právo (pojem, systém, prameny). Pracovněprávní vztahy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
 • 2. Individuální pracovní právo. Zaměstnanec a zaměstnavatel, jejich právní osobnost a svéprávnost
 • 3. Vznik a změny pracovního poměru
 • 4. Skončení pracovního poměru
 • 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • 6. Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku. Překážky v práci
 • 7. Odměňování za práci. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
 • 8. Péče o zaměstnance. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 9. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
 • 10. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Zaměstnávání cizinců v ČR
 • 11. Kolektivní pracovní právo. Právo zaměstnanosti, vč. zaměstnávání zdravotně postižených
 • 12. Právo sociálního zabezpečení. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Hodnocení sestává z práce při přednáškách (25 %) a ústní zkoušky (75 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2024/d137976