CEVRO VSBS Veřejná správa - Bezpečnostní studia
Název anglicky: Public Administration - Security Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: CEVRO N-VS Veřejná správa

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d113289Tvorba odborného textu M. Jemelkazk 12/36/07 1P
CEVRO:d160164Bezpečnost státu v 21. století D. Machytkazk 24/24/06 1P
CEVRO:d160165Bezpečnostní hrozby v době globalizace J. Šímazk 48/24/09 1P
CEVRO:d160166Vybrané bezpečnostní konflitky R. Havlovázk 24/24/07 2-
CEVRO:d83662Kontrola veřejné správy a správní dozor E. Horzinkovázk 24/48/07 2P
CEVRO:d97103Správní věda E. Horzinkovázk 48/24/09 1Z
CEVRO:d101121Mezinárodní právo veřejné L. Pítrovázk 36/12/07 2-
CEVRO:d153763Strategický a operační management bezpečnosti M. Hrinkozk 12/36/06 2-
58 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d112612Ústavní a správní soudnictví L. Pítrovázk 24/24/09 1-
CEVRO:d146577Prevence hospodářské kriminality F. Púryzk 24/24/07 1-
CEVRO:d146598e-Government v teorii a praxi F. Korbelzk 24/48/09 2P
CEVRO:d86990Systémy veřejné správy v evropských zemích M. Jemelkazk 24/48/09 2P
34 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d113516 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d119833Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích P. Dobiášzk 24/48/07 1-
CEVRO:d113597Anglický jazyk - konverzace A. Kazdaz 24/0/03 1-
CEVRO:d146601Strategický a projektový management P. Koblovskýzk 24/24/09 1-
CEVRO:d137957 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d113291Diferenční předmět - Veřejné právo P. Vetešníkzk 12/0/05 1-
CEVRO:d150516Problémy politické sociologie K. Müllerzk 48/24/09 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d83661Veřejné finance v evropském kontextu A. Zemplinerovázk 24/24/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:d87448Právo duševního vlastnictví I. Štenglovázk 24/48/07 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:d97102Stranické systémy západních demokracií M. Novákzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97113 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d97159Nedemokratické režimy a přechody k demokracii D. Kunštátzk 24/48/09 1-
CEVRO:d150213Občanská společnost a její transformace K. Müllerzk 48/0/07 2-
CEVRO:d150515Dobré vládnutí v teorii a v praxi K. Müllerzk 24/24/07 2-
CEVRO:d160178Evropská sociální legislativa M. Cabrnochzk 24/24/07 2-
CEVRO:d86992Mezinárodní právo soukromé P. Dobiášzk 48/24/07 2-
CEVRO:d86451Vývoj organizace veřejné správy M. Jemelkazk 24/48/09 2-
CEVRO:d114597 -z 0/0- 2-
CEVRO:d113127 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d160175Plánování sociálních služeb a fundraising L. Kozlovázk 24/24/07 2-
CEVRO:d101125Relativní majetková práva I. Štenglovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d86993Daňové právo v obchodních vztazích K. Šimkazk 24/24/07 2-
CEVRO:d101131 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d78903 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d90432 -zk 0/0- 2-
149 kreditů