Management sociálních služeb v evropském kontextu

Navazující magisterské studium

logo CEVRO Institut

Management sociálních služeb v evropském kontextu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institut Management sociálních služeb v evropském kontextu kombinované,   čeština