d83671 Občanské právo hmotné II

CEVRO Institute
summer 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (lecturer)
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (lecturer)
Prof. Alena Macková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Účelem kurzu je seznámit studenty se základními instituty občanského práva hmotného, které představuje základ systému soukromého práva. Kurz navazuje na předmět Občanské právo hmotné I.Vdruhé části kurzu je věnována pozornost obecným otázkám, závazkovému právu smluvnímu (s přihlédnutím knejčastějším smluvním typům) a závazkovému právu deliktnímu. Pozornost se věnuje i spotřebitelským smlouvám, včetně vlivu Evropského práva na ochranu spotřebitele. Závěrečná část je věnována základům rodinného práva.
Syllabus (in Czech)

 • 1. závazkové právo obecně;
  2. závazkové právo smluvní; kvazikontrakty
  3. vybrané smluvní typy;
  4. spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele;
  5. odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení;
  6. odpovědnost za vady;
  7. základní instituty práva rodinného
Assessment methods (in Czech)
Podmínky zápočtu určuje vyučující semináře, zpravidla se jedná o účast na seminářích a napsání zápočtové práce/ zápočtového testu. Udělení zápočtu je podmínkou k účasti na zkoušce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, spring 2018, spring 2019, summer 2020, fall 2020.
 • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2012/d83671