k146567 Veřejné zakázky

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Kaiserová (přednášející)
Mgr. Eva Kaiserová (cvičící)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Pá 12. 2. 9:30–13:50 Učebna 217/B, So 13. 2. 9:30–13:50 Učebna 204, Pá 19. 2. 14:00–16:50 Učebna 204
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se zabývá aktuální problematikou zadávání veřejných zakázek. Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v této specifické oblasti uzavírání obchodních smluv, u níž je třeba, nad rámec znalosti obecných principů občanského práva, pochopit a zvládnout specifické přístupy uplatňující se v procesu zadávání veřejných zakázek. Výuka se zaměří na otázky základních zásad zadávacích řízení, druhy veřejných zakázek, postupy zadavatele v rámci jednotlivých zadávacích řízení, možnosti obrany uchazečů i působení orgánů dohledu na veřejnými zakázkami na národní i evropské úrovni. Důraz bude kladen i na výklad rozhodovací praxe.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • • Charakteristika zadávání veřejných zakázek, prameny právní úpravy na národní i evropské úrovni
 • • Základní zásady zadávání veřejných zakázek
 • • Zadavatelé
 • • Druhy veřejných zakázek a jejich členění, předpokládaná hodnota veřejných zakázek
 • • Zadávací řízení
 • • Zadávací podmínky, hodnotící kritéria
 • • Obrana proto nesprávnému postupu zadavatele
 • • Dohled nad zadáváním veřejných zakázek
 • • Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek
Literatura
  povinná literatura
 • RAUS, D., NERUDA, R.: Zákon o veřejných zakázkách, Praha (Linde) 2007.
 • KRUTÁK, L., KRUTÁKOVÁ, L.: Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a příklady. Praha: Anag, 2013.
 • JURČÍK R., Zákon o veřejných zakázkách - komentář, 2. vydání, C. H. Beck, 2008.
 • KRČ R., Zákon o veřejných zakázkách, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2013
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.