k146569 Veřejná služba v ČR

Vysoká škola CEVRO
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
Pá 19. 3. 11:00–15:20 Učebna 103, So 20. 3. 11:00–13:50 Učebna 103, Pá 23. 4. 12:30–16:50 Učebna 203
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • Veřejná služba obecně, pojem poslání veřejné služby, její význam pro demokratickou formu vlády
 • Etický kodex veřejné správy
 • Kontrola veřejné správy
 • Státní služba – charakter a poslání právní úpravy
 • Podmínky výkonu státní služby
 • Odměňování státních zaměstnanců a jejich odpovědnost
 • Služební poměr – jeho vznik, změna a zánik
 • Kárná odpovědnost ve služebním poměru
 • Služební poměry veřejných bezpečnostních sborů
 • Vztah zákoníku práce a služebního poměru (rozdíl mezi pracovním poměrem a služebním poměrem)
 • Zahraniční služba a její význam
 • Postavení úředníků územních samosprávných celků
Literatura
  povinná literatura
 • BĚLECKÝ, M. Zákon o státní službě a zákony související – Komentář, Praha. nakl. VOX, druhé vydání 2015. ISBN 978-80-8748-035-9.
 • TOMEK, P., NOVÝ, K. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Plzeň, nakl. Aleš Čeněk, ISBN 978-80-
  doporučená literatura
 • LOCHMANOVÁ, A. Veřejná správa - Základy veřejné správy, nakladatelství Computer Media, první vydání 2017, ISBN 978-80-7402-295-1
 • MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA,F. Veřejné sbory, Praha. Wolters Kluwer, 2011, ISBN 978-80-7357-572-4.
 • HLOUŠKOVÁ, P. a kol. Zákoník práce a prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 2. 2018. 11. aktualizované vydání. Olomouc. Anag, 2018. 1295 s. ISBN:978-80-7554-115-4)
 • Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě
 • ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby, úplná znění předpisů
 • PONDĚLÍČKOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, V. Zákon o úřednících územních samosprávných celků. Komentář. 1. vydání Praha. Wolters Kluwer, 2016, 237 s. ISBN 978-80-7552-301-3
 • Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022, jaro 2024.