k83662 Kontrola veřejné správy a správní dozor

Vysoká škola CEVRO
jaro 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k83662/praha: So 25. 2. 15:30–18:20 Učebna 103, So 18. 3. 15:30–19:50 Učebna 103, So 6. 5. 15:30–19:50 Učebna 103, L. Jemelka
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět Kontrola veřejné správy a správní dozor je určen studentům pro bližší seznámení se s vnější kontrolou veřejné správy jako jednou ze záruk zákonnosti veřejné správy. Výklad bude zaměřen na jednotlivé druhy vnějších kontrol veřejné správy a jejich bližší specifikaci. Popsány budou specifika, která jsou chrakteristické pro kontrolu ze strany Veřejného ochránce práv, dále pro Parlamentní kontrolu a kontrolu prováděnou Nejvyšším kontrolním úřadem. Pozornost bude věnována také soudní kontrole ústavnímu soudnictví a správnímu soudnictví. Studenti se blíže seznámí s problematikou činnosti Ústavního soudu a jeho jednotlivými kompetencemi a činností správních soudů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je vysvětlení postupů a základních pojmů kontroly veřejné správy podle jednotlivých subjektů. Právě tato činnost patří knejdůležitějším a také nejproblematičtějším aspektům výkonu veřejné správy. Součástí výkladu je také podánízákladních informacío fungování a významu správního dozoru.
Osnova
 • 1. Obecně k pojmu kontrola a členění kontroly
 • 2. Správní dozor a jeho členění
 • 3. Dozor nad samosprávnými celky
 • 4.Dozor nad zájmovými korporacemi
 • 5. Parlamentní kontrola
 • 6.Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení
 • 7. Veřejný ochránce práv
 • 8.Ústavní soudnictví a kontrola VS
 • 9.Rozhodování o ústavních stížnostech a další pravomoci Ústavního soudu
 • 10. Správní soudnictví a jeho význam
 • 11. Jednotlivé druhy žalob ve správním soudnictví
 • 12. Kontrola veřejné správy ze strany občanů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.