k97113 Praktické cvičení - smlouvy a podání

CEVRO Institut
jaro 2022
Rozsah
8/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (přednášející)
Garance
Mgr. Antonín Kazda, LL.M.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k97113/Praha: Pá 18. 2. 15:30–18:20 Učebna 205, Pá 18. 3. 14:00–16:50 Učebna 205, A. Kazda
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/45, pouze zareg.: 0/45
Cíle předmětu
Cvičení se zaměření na vytváření základních právních dokumentů pro běžnou praxi, a to v návaznosti na předchozí znalost studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se a formulovat základní právní dokumenty dle obsahu kursu, resp si osvojí základní dovednosti při formulování dokumentů pro předcházení chybám.
Osnova
 • 1.Shrnutí relevantních právních pojmů pro absolvování předmětu; smlouva o smlouvě budoucí. prezentace
  2. Kupní a darovací smlouva (movité věci)
  3. Smlouva o dílo
  4. Źádost o povolení/osvědčení živnostenské podnikání
  5. Zaměstnání - základní pracovněprávní dokumenty
  6.-7. Nemovitost - převod, podání, zástavní právo
  8. Záruky v právu, ochrana spotřebitele a domáhání se nároků
  9. Obchodní podmínky
  10. Nájemní smlouva
  11. Obchodní dopis a odpověď na něj
  12. Založení s.r.o. - základní dokumenty

  Pořadí probíraných témat bude přizpůsobeno v průběhu kursu.

Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je účast na minimálně 2/3 hodin a odevzdání dvou vzorových dokumentů podle zadání, plus výsledků cvičení průběžně během hodin . Odevzdané práce nejsou známkovány. Na cvičení je třeba nosit zejména občanský a obchodní zákoník, "nový" občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dle probíraného tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2022/k97113