k80607 Majetek státu, krajů a obcí

Vysoká škola CEVRO
léto 2009
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Kateřina Černá (přednášející)
Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem státu a jednotek územní samosprávy. Důraz je při výkladu kladen na praktickou aplikaci zákona o majetku státu a na příslušná ustanovení obecního a krajského zřízení z hlediska oprávnění jednotlivých orgánů.
Osnova
  • - Vymezení majetku státu - Nabývání, hospodaření a nakládání s majetkem státu - Prozatímní hospodaření s majetkem státu - Organizační složky státu a jejich hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Majetek krajů a způsob jeho správy - Majetek obcí a způsob jeho správy - Trestněprávní aspekty neoprávněného nakládání s majetkem státu nebo jiných veřejnoprávních korporací
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/leto2009/k80607