d113146 Finanční právo

CEVRO Institut
léto 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zdeněk Burda (přednášející)
JUDr. Zuzana Hortová (přednášející)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s právní úravou správy daní, se základními zásadami daňového řízení, s postupy a řízeními při správě daní a aktuální judikaturou příslušných správních soudů. Důraz je kladen na specifika daňového procesu, na odlišnosti od správního řízení, na práva daňového subjektu a možnosti jeho ochrany při správě daní. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vymezit specifika daňového procesu, budou ruzumět terminologii při správě daní, budou se orientovat v možnostech a způsobech ochrany před nezákonným rozhodnutím a dalšími úkony správce daně.
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy:
 • Úvod do problematiky správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
 • Základní zásady při správě daní
 • Postupy při správě daní ( daňová kontrola, místní šetření, vyhledávací činnost)
 • Řízení vyměřovací a doměřovací
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Placení daní
 • Daňová exekuce
 • Sankce při správě daní
Literatura
  povinná literatura
 • Lenka Hrstková Dubšeková: Meritum Daňový řád 2017-2018, Wolters Kluwer, Praha 2017, ISBN 978-80-7552-716-5
 • Lichnovský, Ondrýsek a kol.: Daňový řád. Komentář, 3. vydání, Praha 2016, ISBN 978-80-7400-604-3
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.