d113146 Finanční právo

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/24/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zdeněk Burda (přednášející)
JUDr. Zuzana Hortová (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Ing. Roman Landgráf (přednášející)
Ing. Zdeněk Burda (cvičící)
Garance
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. každé sudé pondělí 15:30–18:20 Učebna 218/B
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d113146/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. každé sudé pondělí 18:30–19:50 Učebna 218/B, Z. Burda
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s právní úravou správy daní, se základními zásadami daňového řízení, s postupy a řízeními při správě daní a aktuální judikaturou příslušných správních soudů. Důraz je kladen na specifika daňového procesu, na odlišnosti od správního řízení, na práva daňového subjektu a možnosti jeho ochrany při správě daní. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vymezit specifika daňového procesu, budou ruzumět terminologii při správě daní, budou se orientovat v možnostech a způsobech ochrany před nezákonným rozhodnutím a dalšími úkony správce daně.
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy:
 • Úvod do problematiky správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
 • Základní zásady při správě daní
 • Postupy při správě daní ( daňová kontrola, místní šetření, vyhledávací činnost)
 • Řízení vyměřovací a doměřovací
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Placení daní
 • Daňová exekuce
 • Sankce při správě daní
Literatura
  povinná literatura
 • Lenka Hrstková Dubšeková: Meritum Daňový řád 2017-2018, Wolters Kluwer, Praha 2017, ISBN 978-80-7552-716-5
 • Lichnovský, Ondrýsek a kol.: Daňový řád. Komentář, 3. vydání, Praha 2016, ISBN 978-80-7400-604-3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.