k97095 Politologie

CEVRO Institut
podzim 2019
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (přednášející)
Prof. Dr. Miroslav Novák (přednášející)
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (cvičící)
Garance
Prof. Dr. Miroslav Novák
Katedra politologie a mezinárodních vztahů - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvedení posluchačů do předmětu zájmu moderní politologie, její metodologie a vybraných témat z oblasti aplikovaných politických věd. Důraz bude kladen na následující okruhy, které odpovídají mezinárodní klasifikaci této společenskovědní disciplíny: politické instituce (zejména formy vlády, srovnávací nauka o institucích), strany a skupiny. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni systematicky utřídit a popsat klíčové základní pojmy a témata moderní politické vědy, se kterými se budou setkávat v navazujících specializačních kurzech (např. Pojmy a metody komparativní politologie, Komparace politických systémů či Vývoj stran a stranických systémů).
Osnova
  • Politika a politická věda, předmět a metody politické vědy Politická filosofie a politické ideologie Politický systém. Stát a jeho atributy a struktura Demokracie a její formy Demokratické politické režimy. Formy vlády Politické strany Stranické systémy Volby a volební systémy Organizované zájmy v politice Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
Metody hodnocení
Seminární prezentace (téma pro kombinované studenty viz níže) Závěrečná zkouška (písemný test+ústní část)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.