k97097 České moderní dějiny

Vysoká škola CEVRO
podzim 2019
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním politickým, hospodářským a sociálním vývojem českého (resp. rakouského a československého) státu a společnosti od poloviny 18. do konce 20. století. Přednáška se cvičením by studentům měla poskytnout základní orientaci v čase, prostorou a reáliích, bez které lze jen stěží uspět v dalších předmětech oborů politologie či veřejná správa. Kurz je doplněn seminářem s cílem posílit analytické myšlení studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni popsat základní předpoklady, procesy a výsledky vývoje českého (resp. rakouského a československého) státu a jeho sociálních a politických struktur v období od formování moderní občanské společnosti do konce 20. století. Studenti budou schopni formulovat význam zásadních mezníků a určit vliv dlouhodobých procesů ve vývoji společnosti v českých zemích. Po úspěšném absolvování budou schopni rozlišit rozvíjející se politické ideologie a formy politických systémů. Dále porozumí základním definičním rysům dvou totalitních režimů (fašistického a komunistického).
Osnova
  • 1)Úvod do studia: literatura a prameny k českým a středoevropským dějinám 19. a 20. století 2)Osvícenské reformy, vznik moderního státu (přelom 18. a 19. století) 3)Počátky českého národního hnutí v kontextu střední Evropy 4)Revoluce 1848 v českých zemích a vznik občanské společnosti 5)Politický systém habsburské monarchie 1861–1918 6)Politické ideologie, česká společnost a její politický program 1861–1918 7)Vývoj volebního práva a demokratizace společnosti 8)Rozpad habsburské monarchie a vznik československého státu 9)Politický systém Republiky československé 1918–1938 10)Národnostní otázka v českých zemích a v ČSR 11)Hospodářská a politická krize 30. let 20. Století 12)Tzv. druhá republika a problém autoritativní demokracie 13)Protektorát Čechy a Morava; Slovenský štát 14)Třetí republika a únorový puč 1948 15) Komunistická diktatura 50. let 20. století v Československu 16)Vznik sovětského bloku ve střední Evropě 17)Uvolnění režimu v 60. letech a tzv. pražské jaro 18)Sovětská okupace a problém „omezené suverenity“ socialistických zemí 19)Československo v éře normalizace 20)Otázka lidských práv v ČSR; disent; šedá zóna 21)Pád komunistického režimu v roce 1989
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.