d119675 Správa obchodní korporace v úpadku

Vysoká škola CEVRO
podzim 2020
Rozsah
24/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
d119675/cviceni: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Dobiáš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na pochopení rizika úpadku pro správu korporace a současně na posuny v rozhodování v době, kdy se úpadek blíží, nebo kdy nastane. Cílem je věnovat pozornost reakcím korporací na jejich hospodářskou nedostatečnost, a to jak uvnitř správy, tak vně (vyjednávání s věřiteli, wokr-out, standstill dohody apod.). Současně míří předmět na seznámení se se základními reakcemi insolvenčního práva na dlužníkův úpadek.
Osnova
  • 1. Formy a rizika podnikání prostřednictvím variabilních nástrojů a motivace k jejich volbě. (individuální, societní, joint ventures, osobní společnosti, kapitálové společnosti, fundace atd.). Pojem residuálního vlastníka při chování dlužníka v úpadku (zájem společníků, stakeholderů, veřejné moci, věřitelů, společný zájem věřitelů atd.). 2. Motivace a očekávání při správě korporace a ex ante význam insolvenčního práva (existence hrozícího úpadku, hospodářské nedostatečnosti, moratoria, zajištění apod.). 3. Zjištění úpadku a jeho vliv na dosavadní členy orgánů korporace (odměny, vydání odměn, ručení, vyloučení z výkonu funkce, trestní odpovědnost). 4. Osoba s disposičním oprávněním, součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce, samostatná působnost dlužníka, vazba na věřitelské orgány a jejich rozhodování. 5. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v konkursu. 6. Oprávnění a součinnost orgánů dlužníka a insolvenčního správce v oddlužení a reorganizaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2022, podzim 2023.