d113148 Evropské právo

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
48/24/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika D'Evereux, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
St 7. 10. až So 19. 12. každé sudé pondělí 15:30–18:20 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d113148/cviceni: St 7. 10. až So 19. 12. každou lichou středu 17:00–19:50 Učebna 106, J. Pavlok
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního kursu je uvést studenty do komplexní problematiky práva Evropské unie. Po stručném úvodu do základů a vývoje evropské integrace studenti se budou zabývat vymezením pojmu evropského práva vůči právu mezinárodnímu a vůči právu vnitrostátnímu. Přitom budou představeny stěžejní principy práva Evropské unie, a to jak z pohledu Soudního dvora EU, tak i z perspektivy vnitrostátních soudů členských států. Důraz bude kladen na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR. Studenti se dále seznámí s institucionální architekturou EU a s koncepcí pramenů evropského práva. Na praktických příkladech bude dokumentován složitý proces tvorby práva EU a realizace těchto norem.
Osnova
 • 1. Úvod do systematiky evropských regionálních organizací
  2. Milníky evropské integrace
  3. Suverenita státu a přenos výsostných práv na mezinárodní organizace
  4. Členství v EU
  5. Vztah práva EU k právu mezinárodnímu a právu vnitrostátnímu
  6. Složení a funkce hlavních orgánů EU
  8. Poradní a další instituce EU
  9. Agentury EU
  10. Systém pramenů práva EU
  11. Legislativa EU
Literatura
  povinná literatura
 • M. Tomášek, V. Týč a kol. Právo Evropské unie (2. vydání), Praha: Leges, 2017.
 • Katedra evropského práva. Příklady z evropského práva (6. vydání), Beroun: Eva Rozkotová, 2016.
 • M. Forejtová, M. Tronečková. Evropské právo v praxi. Plzeň: A. Čenek, 2011.
 • P. Svoboda. Úvod do evropského práva (5. vydání), Praha: C.H.Beck, 2013.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2021.