k146597 Právo informačních technologií

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. František Korbel (přednášející)
Aleš Špidla (přednášející)
Mgr. Zdeněk Zajíček (přednášející)
Garance
Dr. František Korbel
Katedra veřejného práva a veřejné správy - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
Pá 27. 11. 15:30–19:50 Zasedačka 16/B, Pá 18. 12. 9:30–12:20 Zasedačka 16/B, 14:00–18:20 Zasedačka 16/B
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti porozumí bezpečnostním a právním aspektům světa informačních technologií v souvislosti s fungováním veřejného sektoru. Pozornost bude rovnoměrně věnována oběma důležitým rovinám fungování.
Osnova
 • 1. Právo na informace a právo na digitální službu
 • 2. Elektronické úkony ve veřejné správě
 • 3. Základní registry
 • 4. Informační systémy veřejné správy
 • 5. Služby vytvářející důvěru
 • 6. Ochrana osobních údajů
 • 7. Struktura managementu bezpečnosti informací
 • 8. Vztah mezi technickou a procesní bezpečností – možnosti a omezení jednotlivých přístupů
 • 9. Analýza bezpečnostních incidentů – hrozby, incidenty proti důvěrnosti, dostupnosti a integritě informací, sociotechnicky, technické incidenty
 • 10. Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů
 • 11. Financování informačních systémů veřejné správy
 • 12. Výběrová řízení v oblasti informačních systémů veřejné správy
Literatura
  povinná literatura
 • LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-41-0
 • ŠULC, Vladimír: Kybernetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 9788073807375
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978‐80‐210‐8426‐1.
  doporučená literatura
 • MACKOVÁ, Alena a Bohumíř ŠTĚDROŇ. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-472-7.
 • ŠPAČEK, David. EGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-261-8.
 • KUNT, Miroslav a Tomáš LECHNER, Tomáš. Spisová služba. 1. vydání, Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-083-3.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2022, podzim 2023.