k83661 Veřejné finance v evropském kontextu

CEVRO Institut
podzim 2021
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k83661/Krumlov: Pá 19. 11. 15:30–19:50 Učebna č.2, Pá 10. 12. 9:30–12:20 Učebna č.2, 14:00–16:50 Učebna č.2, A. Zemplinerová
k83661/Praha: Pá 12. 11. 9:30–13:50 Učebna 217/B, 15:30–18:20 Učebna 217/B, Pá 3. 12. 9:30–13:50 Učebna 203, A. Zemplinerová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit základy veřejných financí a ekonomie evropské integrace Po absolvování kursu bude student znát politiky Evropské unie (EU), nástroje realizace hospodářských politik a jejich odraz ve veřejných rozpočtech a daních.
Osnova
  • Úvod do problematiky, Ekonomie veřejného sektoru, racionalita státních intervencí Veřejné statky, veřejná volba, lobování Evropské instituce, legislativní procesya rozpočet EU Analýza rozhodovacích procesův rámci EU, fiskální federalismus, Schodkyveřejných rozpočtů a jejich financování Ekonomická integrace, liberalizace obchodu, velikost trhu, růstové efekty, trhy práce Struktura příjmů a výdajové položky rozpočtu EU Zásady a struktura zdanění a poplatků, harmonizace daní Hospodářské politiky EU a dopad na veřejné rozpočty ČR Společná zemědělská politika, regionální politika Politika na ochranu konkurence a politika státní pomoci Fiskální politika vměnové unii a Pakt stability,nadměrnédeficity a doložka neposkytování pomoci
Metody hodnocení
Je vyžadováno napsání seminární prácevrozsahu minimálně 5 normostran ve wordu (včetně tabulek a grafů), velikost písma 12 (max. 10 stran).Práce se odevzdává velektronické podobě a musí obsahovat citace zdrojů a odkazy na ně. Téma eseje je předem konzultováno a schváleno vyučujícím (viz níže seznam temat).Zaměření eseje vychází zobsahové struktury kurzu. Kromě formálních i obsahových náležitostí práce je text kontrolován prostřednictví antikopírovacího programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2021/k83661