k82960 Historické památky v České republice ; teorie a praxe

CEVRO Institut
zima 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Ondřej Šefců (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurs Historické památky vČeské republice – ke kořenům naší architektury a umění; teorie a praxe vychází zpojetí předchozích ročníků kursu Historické památky vČeské republice. Cílem je prohloubit vědomosti o vývoji architektury vČR a stím související vývoj umění a uměleckého řemesla a provázanost těchto disciplín do současné ochrany památkových objektů a předmětů. Část přednášek se týká návaznosti vývoje vČechách na vývoj vEvropě (ve světě). Důraz je kladen na aplikaci teoretických vědomostí do praxe. Jde zejména o slohové určení staveb a poznání jejich hodnot, možnosti přístupu kochraně památek a jejich souborů a základy péče o stavby a jejich údržbu. Zaměření kursu doplňují i dvě odborné exkurze do terénů, spojené svýkladem.
Osnova


  • viz přiložený dokument
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2012/k82960