CEVRO OPVPPV Pracovněprávní vztahy a personální řízení
Název anglicky: Labor relations and personnel management
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-OPV Obchodněprávní vztahy

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d113289Tvorba odborného textu M. Jemelkazk 12/36/07 1P
CEVRO:d86262Kapitálové obchodní korporace a cenné papíry I. Štenglovázk 48/24/09 1Z
CEVRO:d87448Právo duševního vlastnictví V. Pilíkzk 24/48/07 1P
CEVRO:d101125Relativní majetková práva I. Štenglovázk 48/24/09 2Z
CEVRO:d86992Mezinárodní právo soukromé P. Dobiášzk 48/24/07 2-
39 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d119675Správa obchodní korporace v úpadku B. Havelzk 24/24/09 1Z
CEVRO:d119833Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích P. Dobiášzk 24/48/07 1P
CEVRO:d146577Prevence hospodářské kriminality F. Púryzk 24/24/07 1-
CEVRO:d146601Strategický a projektový management M. Vokounzk 24/48/09 1-
CEVRO:d86993Daňové právo v obchodních vztazích K. Šimkazk 24/24/07 2-
39 kreditů

Povinné předměty k specializaci PPV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d23010Pracovněprávní vztahy I P. Hůrkaz 24/24/05 1-
CEVRO:d23011Management K. Legnerovázk 12/36/07 1-
CEVRO:d23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 24/24/05 2-
CEVRO:d23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 24/24/05 2-
CEVRO:d23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 24/12/05 1-
CEVRO:d83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 48/24/09 2-
36 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 48/0/04 1-
CEVRO:d1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:d80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 24/0/04 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 3 1-
CEVRO:d157977Developing countries of the Global South in international relations R. Havlovázk 12/12/06 1-
CEVRO:d113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:d160164Bezpečnost státu v 21. století M. Hrinkozk 24/24/06 --
CEVRO:d160165Bezpečnostní hrozby v době globalizace M. Hrinkozk 48/24/09 1-
CEVRO:d106232Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky P. Nečaszk 12/0/04 1-
CEVRO:d97103Správní věda M. Kopeckýzk 48/24/09 1-
CEVRO:d113290Diferenční předmět - Soukromé právo V. Pilíkzk 48/24/05 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d83661Veřejné finance v evropském kontextu A. Zemplinerovázk 24/24/07 1-
CEVRO:d97102Stranické systémy západních demokracií M. Novákzk 48/24/09 1-
CEVRO:d150516Problémy politické sociologie K. Müllerzk 48/24/09 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d112612Ústavní a správní soudnictví L. Pítrovázk 24/24/09 1-
CEVRO:d150515Dobré vládnutí v teorii a v praxi K. Müllerzk 24/24/07 2-
CEVRO:d97159Nedemokratické režimy a přechody k demokracii D. Kunštátzk 24/48/09 1-
CEVRO:d160178Evropská sociální legislativa M. Cabrnochzk 24/24/07 2-
CEVRO:d86451Vývoj organizace veřejné správy M. Jemelkazk 24/48/09 2-
CEVRO:d146598e-Government v teorii a praxi F. Korbelzk 24/48/09 2-
CEVRO:d150213Občanská společnost a její transformace K. Müllerzk 48/0/07 2-
CEVRO:d160175Plánování sociálních služeb a fundraising L. Kozlovázk 24/24/07 2-
CEVRO:d86990Systémy veřejné správy v evropských zemích M. Jemelkazk 24/48/09 2-
CEVRO:d114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:d101131Vybrané otázky hospodářské politiky P. Nečaszk 24/0/04 2-
CEVRO:d1918Dějiny 20.století M. Jemelkazk 24/0/04 2-
CEVRO:d19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d87013Techniky vyjednávání - právní praktický seminář A. Kazdazk 24/04 2-
CEVRO:d153763Strategický a operační management bezpečnosti P. Štalmachzk 12/36/06 2-
CEVRO:d122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d187893Praktické aspekty pojistných smluv a sporů P. Dobiášzk 24/0/04 2-
CEVRO:d100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 48/0/04 2-
CEVRO:d101121Mezinárodní právo veřejné L. Pítrovázk 36/12/07 2-
CEVRO:d83662Kontrola veřejné správy a správní dozor E. Horzinkovázk 24/48/07 2-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 2-
CEVRO:d149148Dějiny Prahy - politika a společnost -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d1579792Latina nejen v právu II. D. Tesařováz 24/0/03 2-
CEVRO:d160166Vybrané bezpečnostní konflikty R. Havlovázk 24/24/07 2-
CEVRO:d121709Načo a na čo si dobre platíme diplomatov? -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d140489Obstaravatelské závazky V. Pilíkzk 24/0/04 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d119830Stredná Európa a naše predstavy o nej -zk 24/04 --
CEVRO:d80515Aplikovaná psychologie -z - --
CEVRO:d82614Římské právo - základy právního myšlení -zk - --
CEVRO:d86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk - --
CEVRO:d87054Advokacie a notářství -zk - --
CEVRO:d133697Geopolitics and Diplomacy in Practice T. Pojarzk 12/12/06 2-
CEVRO:d16514888Ayn Rand's philosophy of capitalism E. Novazk 24/0/06 --
CEVRO:d189722Vědecké praktikum II. M. Hýbnerováz 3 2Z
CEVRO:d22001Základy forenzních věd F. Púryzk 14/12/04 --
CEVRO:d22002Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek M. Hrinkozk 48/12/06 --
CEVRO:d22003Organizace bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb J. Paďourekzk 14/12/04 --
CEVRO:d22004Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy a IZS ČR P. Nepovímzk 24/12/05 --
CEVRO:d22005Bezpečnostní technologie ve fyzické ochraně T. Kaválekzk 48/12/06 --
CEVRO:d22006Detektivní a soukromá bezpečnostní činnost J. Šveczk 14/12/04 --
CEVRO:d22007Bezpečnostní management a působnost orgánů ČR B. Přikrylzk 14/12/04 --
CEVRO:d22008Ochrana obyvatelstva a zdravotnictví M. Hirtzk 48/12/06 --
CEVRO:d22009Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti a služebních poměrů P. Vetešníkzk 14/12/04 --
CEVRO:d22010Veřejnoprávní deliktní odpovědnost E. Horzinkovázk 48/12/06 --
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:d22014Obrana státu a teorie válek B. Přikrylzk 12/12/04 --
CEVRO:d22015Demokracie a bezpečnost v ČR L. Mrklaszk 12/12/04 --
CEVRO:d22017Kriminologie a hospodářská kriminalita F. Púryzk 12/12/04 --
CEVRO:d22018Úkoly a činnosti pořádkové služby a služeb Policie ČR M. Hrinkozk 24/12/05 --
CEVRO:d22019Mezinárodní bezpečnost a instituce P. Pšejazk 24/12/05 --
CEVRO:d22022Geopolitics in Practice F. Mičánekzk 12/12/04 --
CEVRO:d22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 12/12/04 --
CEVRO:d23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:d23002Societies, Art and Identities J. Cirklovázk 12/12/06 --
CEVRO:d23003Current political changes in Europe: problems, challenges, insights. What is the future? K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d23004Dezinformace a propaganda M. Heranovázk 24/0/04 --
CEVRO:d23005Na semestr novinářem! J. Cieslarz 24/0/06 --
CEVRO:d23006Na semestr novinářem 2! J. Cieslarz 24/0/06 1-
CEVRO:d23007Střední Evropa v proměnách mezinárodního řádu M. Heranovázk 24/0/04 --
CEVRO:d23009International Communications: origins modern trends and outlines K. Müllerzk 24/0/06 --
CEVRO:d82586Základy sociálních dovedností V. Říhováz 24/03 --
CEVRO:d85457Conflict regions in the current world M. Zrnozk 24/0/06 --
433 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_DiplPObhajoba diplomové práce M. HýbnerováSZk 11 --
CEVRO:SZZk_OKCPObchodní korporace a cenné papíry I. ŠtenglováSZk 6 --
CEVRO:SZZk_SPOVSmlouvy a spory v obchodních vztazích I. ŠtenglováSZk 6 --
23 kreditů