k82575 Ekonomie veřejného sektoru a služeb

CEVRO Institut
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (přednášející)
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (přednášející)
Garance
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
So 27. 2. 15:30–19:50 Učebna 103, Pá 5. 3. 9:30–13:50 Učebna 218/B, Pá 7. 5. 15:30–18:20 Učebna 103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz systematicky analyzuje důvody a důsledky státních zásahů do hospodářství. Zabývá se typologií intervencí a ekonomickým zdůvodněním argumentů pro zásahy do fungování trhů v oblasti regulace ceny a produktu, analyzuje dopady měnové politiky i zdanění. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat široké spektrum státních zásahů do hospodářství, včetně jejich nezamýšlených důsledků. Především půjde o schopnosti - pochopit rozdíl mezi tržním a byrokratickým managementem, - identifikovat strukturu motivací aktérů v případech jednotlivých státních zásahů, - pochopit problém nezamýšlených důsledků v konkrétních případech a identifikovat je, - zvážit rozdíl mezi proklamovanými a skutečnými cíli hospodářsko-politických opatření, - identifikovat vlivy zájmových skupin, - pochopit dynamiku procesů uvnitř státního sektoru.
Osnova
  • Ekonomie jako hodnotově neutrální věda, metodologie přírodních a společenských věd, ekonomie a politika, etika a historie.
  • Subjektivita hlavních ekonomických kategorií, ekonomická koordinace, oportunitní náklady, teorie směny, vývoj ekonomie blahobytu.
  • Typologie zásahů a problémy analýzy jejich kategorií.
  • Různé případy regulace ceny a produktu a jejich důsledky.
  • Monopoly, kartely a jejich formy, důsledky na tržní systém.
  • Teorie diskriminace, soukromá vs. veřejná diskriminace, diskriminace a trh práce, cenová diskriminace, antidiskriminační zákony a jejich dopady.
  • Obchod a mezinárodní obchod, cla a ostatní překážky obchodu a jejich důvody a důsledky.
  • Teorie zdanění, daňový dopad, daňová neutralita.
  • Kánony spravedlnosti.
  • Vládní výdaje, jejich zdůvodnění a dopady.
Metody hodnocení
- prezentace projektu semestránlní práce - semestrální práce - ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.