k82575 Ekonomie veřejného sektoru a služeb

CEVRO Institut
jaro 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Gazda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Gazda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k82575/praha: So 11. 3. 14:00–19:50 Učebna 218/B, Pá 31. 3. 14:00–19:50 Učebna 218/B, J. Gazda
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz systematicky analyzuje důvody a důsledky státních zásahů do hospodářství. Zabývá se typologií intervencí a ekonomickým zdůvodněním argumentů pro zásahy do fungování trhů v oblasti regulace ceny a produktu, analyzuje dopady měnové politiky i zdanění. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat široké spektrum státních zásahů do hospodářství, včetně jejich nezamýšlených důsledků. Především půjde o schopnosti - pochopit rozdíl mezi tržním a byrokratickým managementem, - identifikovat strukturu motivací aktérů v případech jednotlivých státních zásahů, - pochopit problém nezamýšlených důsledků v konkrétních případech a identifikovat je, - zvážit rozdíl mezi proklamovanými a skutečnými cíli hospodářsko-politických opatření, - identifikovat vlivy zájmových skupin, - pochopit dynamiku procesů uvnitř státního sektoru.
Osnova
 • Ekonomie jako hodnotově neutrální věda, metodologie přírodních a společenských věd, ekonomie a politika, etika a historie.
 • Subjektivita hlavních ekonomických kategorií, ekonomická koordinace, oportunitní náklady, teorie směny, vývoj ekonomie blahobytu.
 • Typologie zásahů a problémy analýzy jejich kategorií.
 • Různé případy regulace ceny a produktu a jejich důsledky.
 • Monopoly, kartely a jejich formy, důsledky na tržní systém.
 • Teorie diskriminace, soukromá vs. veřejná diskriminace, diskriminace a trh práce, cenová diskriminace, antidiskriminační zákony a jejich dopady.
 • Obchod a mezinárodní obchod, cla a ostatní překážky obchodu a jejich důvody a důsledky.
 • Teorie zdanění, daňový dopad, daňová neutralita.
 • Kánony spravedlnosti.
 • Vládní výdaje, jejich zdůvodnění a dopady.
Metody hodnocení
- prezentace projektu semestránlní práce - semestrální práce - ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2023/k82575