k80512 Ústavní právo II

Vysoká škola CEVRO
léto 2009
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přednášející)
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto dvousemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti státovědy a ústavního práva. Důraz je při výkladu kladen na rozbor významných událostí ve vývoji ústavního systému, na výklad základních ústavních a právních norem a na postavení jednotlivých orgánů a dalších subjektů v rámci fungujícího ústavního systému České republiky. Ve výkladu je též věnována pozornost základní komparaci s ústavními systémy v evropských zemích.
Osnova
  • soudní moc, postavení, pravomoci, právo na spravedlivý proces, Ústavní soud ČR, konkrétní a abstraktní kontrola ústavnosti, územní samospráva, ústavní a zákonné vymezení obcí a krajů, Listina základních práv a svobod, ochrana lidských práv v mezinárodních smlouvách, komparace ústavních systémů vybraných evropských zemí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/leto2009/k80512