k80512 Ústavní právo II

CEVRO Institut
zima 2013
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. (přednášející)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra veřejného práva a veřejné správy – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem tohoto dvousemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti státovědy a ústavního práva. V rámci druhého semestru jedůraz je při výkladu kladen zejména na koncepciochrany základních lidských práv a svobod, a to nejen z hlediska ústavní a zákonné úpravy, ale i z pohledu judikatury Ústavního soudu aexistujících mezinárodněprávních závazků.
Osnova
 • 1. Základní lidská práva a svobody - koncepce a východiska; mezinárodní ochrana lidských práv
  2. Politická práva - ústavní a zákonná úprava
  3. Práva národnostních a etnických menšin; práva hospodářská, sociální a kulturní
  4. Právo na soudní a jinou právní ochranu; principy spravedlivého procesu
  5.Rozhodovací činnostÚstavního soudu- abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti
  6.Ústavní úprava územní samosprávy, ústavní a zákonné vymezení postavení obcí a krajů
Metody hodnocení
studenti presenčního studia získávají zápočet od vedoucího seminářů Dr. Svobody (za podmínek jím stanovených) studenti kombinovaného studia získávají zápočet za zpracování písemné práce v rozsahu 3 - 5 stran na některé z témat níže obsaženýchnebo na téma individuálně dohodnuté s vyučujícím; udělení zápočtu je možné ina začátku zkoušky (na základě odevzdané písemné práce), ale je zapotřebí býti přihlášenýjak na zápočtový, tak na zkouškový termín v informačním systému ústní zkouška probíhá z okruhů níže uvedených ; studenti se mohou hlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2014.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/zima2013/k80512