d97096 Ekonomie

CEVRO Institut
podzim 2019
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Osnova

 • Ekonomický způsob myšlení: Náklady obětované příležitosti, utopené náklady, užitek a náklady, mezní veličiny, chování spotřebitele, maximalizace užitku, maximalizace zisku firmy, alternativní cíle firmy, tržní struktury, dokonalá konkurence, monopol.
  Tržní rovnováha: Poptávka, nabídka, elasticita poptávky, cenový mechanismus, pohyby poptávky a nabídky, nabídka práce a poptávka po práci, rovnováha na trhu práce, trh kapitálu.
  Tržní nerovnováha: Státní zásahy do cen, cenový strop, minimální cena, minimální mzda, daně a subvence.
  Tržní selhání: Veřejné statky, tragédie obecní pastviny, pozitivní a negativní elasticity, morální hazard, nepříznivý výběr, státní řešení tržních selhání, tržní řešení tržních selhání.
  Vládní selhání: Ekonomická teorie politiky, byrokracie, teorie středového voliče, hlasovací paradox, politický cyklus, centrální plánování, Peltzmanův efekt.
  Mikroekonomické aplikace: Ekonomický imperialismus, ekonomie zločinu, ekonomie zdraví, ekonomie štěstí, ekonomie krásy, behaviorální ekonomie, neuroekonomie, ekonomie náboženství.
  Inflace a nezaměstnanost: Měření a omezení ukazatelů inflace a nezaměstnanosti, druhy inflace, deflace, přirozená nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, vztah mezi inflací a nezaměstnaností vkrátkém a dlouhém období.
  Hospodářský růst: HDP, jeho měření, omezení a alternativy, nominální a reálný produkt, krátkodobý a dlouhodobý hospodářský růst, faktory růstu, potenciální produkt, ekonomická svoboda, další ukazatele životní úrovně.
  Měnová politika: Funkce a vznik peněz, kvantitativní teorie peněz, cíle a nástroje měnové politiky, účinnost a omezení, transmisní mechanismus, role centrální banky a komerčních bank, Bitcoin a další alternativní peníze.
  Fiskální politika: Cíle a nástroje fiskální politiky, účinnost a omezení, dluh a deficit, ukazatel dluhu na HDP, Lafferova křivka, ekonomická integrace.
  Hospodářský cyklus: Měření hospodářského cyklu, druhy cyklů, teorie vzniku cyklu, příklady hospodářských krizí, reakce na hospodářský pokles.
  Zahraniční obchod: Teorie absolutních a komparativních výhod, determinace kurzu, pevný a plovoucí kurz, teorie parity kupní síly, teorie úrokové parity, měnová integrace.
Metody hodnocení
PS: průběžné testy a závěrečný test KS. závěrečný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.