d97096 Ekonomie

Vysoká škola CEVRO
zima 2014
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra ekonomie – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet, seznámit studenty se základními pojmy a poznatky ekonomické vědy, především mikroekonomie, makroekonomie a dalších aplikovaných ekonomických disciplín. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - vysvětlit základní ekonomické pojmy a modely - analyzovat základní ekonomické problémy - aplikovat základní principy ekonomického chování ekonomických subjektů a fungování trhů na soudobou ekonomiku a řešit jednoduché aplikační příklady
Osnova
  • ÚVOD DO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ: 1. Základní pojmy, metodologie (co je ekonomie, předmět a metodologie ekonomie, základní ekonomická otázka, ekonomické systémy, transformace ekonomiky, formování trhu a tržní mechanismus, ekonomický koloběh, ekonomické subjekty, vlastnictví, vlastnická práva a transakční náklady). 2. Trh, konkurence (trhy, typy trhů, tržní rovnováha a efektivnost, neviditelná ruka trhu, Konkurence a regulace, typy nedokonalé konkurence, vznik a typy monopolu, hospodářská soutěž, selhání trhu - externality, státní zásahy, morální hazard, veřejné statky). ÚVOD DO MIKROEKONOMIE: 3. Chování spotřebitele, poptávka (užitečnost a poptávka, používání marginální analýzy, mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku, spotřebitelský přebytek). 4. Teorie firmy a podnikání (firma a její vznik, teorie výroby, výrobní faktory, chování výrobce, nabídka, hospodářský výsledek, základní účetní dokumenty, možnosti financování firmy, analýza nákladů, cenová elasticita nabídky a poptávky). 5. Trhy výrobních faktorů (formování cen na trhu výrobních faktorů – poptávka a nabídka výrobních faktorů, trh kapitálu, investiční rozhodování a investiční instrumenty, trh práce, nabídka práce a poptávka po práci, nezaměstnanost). ÚVOD DO MAKROEKONOMIE: 6. Výkonnost ekonomiky (makroekonomický výstup ekonomiky a jeho měření, reálný a potenciální produkt, Okunův zákon, základní národohospodářské agregáty). 7. Hospodářský cyklus a hospodářský růst (strukturální a cyklické výkyvy, fáze hospodářského cyklu, příčiny hospodářského cyklu, typy a zdroje hospodářského růstu, ovlivnění hospodářskou politikou). 8. Peníze, peněžní a měnová politika (peníze, vznik a vývoj peněz, funkce peněz, úloha zlata, poptávka po penězích, odlišení peněz a kapitálu, bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz, inflace, její měření, příčiny a důsledky inflace, inflace a nezaměstnanost, inflace a růst, inflační cílování, nezávislost centrální banky, její postavení, měnový kurz, zakotvení a typy, Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu). 9. Fiskální politika, veřejné rozpočty a daně (veřejné rozpočty a státní rozpočet, tvorba a struktura, schodky, poplatky, daně, typy daní v ČR a daňové sazby, šedá ekonomika a Lafferova křivka, měření nerovnoměrnosti v důchodech). ÚVOD DO ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍCH VZTAHŮ: 10. Otevřená ekonomika, mezinárodní obchodní vztahy, ek. integrace (směna a bohatství, důvody existence mezinárodní směny, liberální a protekcionistické koncepce, absolutní a komparativní výhody, cla, dovozní kvóty a ostatní překážky obchodu, platební bilance, obchodní bilance a zahraniční dluh, ekonomická integrace).
Metody hodnocení
závěrečnýtest
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.