k113289 Tvorba odborného textu

Vysoká škola CEVRO
podzim 2023
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Centrum středoevropských studií – Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k113289/krumlov: Pá 10. 11. 15:30–19:50 Učebna č.3 VV, So 11. 11. 9:30–13:50 Učebna č.3 VV, 15:30–18:20 Učebna č.3 VV, M. Jemelka
k113289/praha: So 30. 9. 9:30–13:50 Učebna 205, So 14. 10. 9:30–13:50 Učebna 205, 15:30–18:20 Učebna 205, M. Jemelka
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Absolvování kurzu představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení magisterské diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrálního kurzu je seznámit studenty se základními postupy odborné (vědecké) práce. Student absolvováním kurzu získá představu o formálních (např. citování, odkazy na literaturu, bibliografie) a obsahových náležitostech odborného textu, naučí se vyhledávat relevantní prameny a literaturu (heuristika) k sepsání vlastní kvalifikační práce, seznámí se s prací s vědeckými zdroji a databázemi, budou mu představeny základní metody vědecké práce (se zaměřením na společenské vědy). Stranou nezůstane ani obeznámení se s etikou odborné práce. Absolvování kurzu představuje základní předpoklad k úspěšnému sepsání a obhájení magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyhledat a řádně zdrojovat relevantní bibliografické a jiné zdroje, - strukturovat odborný text v čele s magisterskou diplomovou prací, - vyhledat a vytvořit klíčová slova, - napsat anotaci a abstrakt k odbornému textu v čele s magisterskou diplomovou prací, - vytvořit a prezentovat prezentaci na odborné téma, - orientovat se ve vysokoškolském zákoně, - identifikovat základní morální rizika odborné práce.
Osnova
  • Úvod do studia společenských věd: tradice, specifika, literatura Postupy a metody odborné/vědecké práce Základy heuristiky: práce sodbornou a populárně vědnou literaturou a prameny (používání encyklopedií, slovníků, bibliografií, syntéz, odborných časopisů), jejich vyhledávání. Knihovny, archivy, databáze, on-line zdroje Fáze vědecké/odborné práce, struktura odborného textu. Základní metody odborné práce (např. metoda sondy, statistická metoda, komparace, biografická metoda, ideální typ aj.) Citování, citační úzus, poznámkový aparát Praktické otázky spojené spřípravu vlastního odborného textu (anotace, recenze, referát, magisterská práce).
Výukové metody
Výuka má formu cvičení/semináře. Základní výukovou metodou je výklad kombinovaný s praktickými ukázkami pojednávaných témat.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je doporučována aktivní účast ve výuce. Podmínkou absolvování je vypracování prezentace na téma budoucí magisterské diplomové práce (název v ČJ a ENG, klíčová slova v ČJ a ENG, anotace, abstrakt, 10 základních témat, struktura práce, základní zdroje a bibliografie). Vlastní zkouška probíhá formou písemného testu: polovina práce má podobu uzavřených testových otázek, polovina ověřuje schopnost rozpoznat typ a vytvořit správnou bibliografickou citaci.
Informace učitele
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hlavn%C3%AD_strana http://www.slovnik-cizich-slov.cz/ https://biblio.hiu.cas.cz/#!/ https://www.academia.edu/ https://prirucka.ujc.cas.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2023/k113289