d83635 Insolvenční právo

CEVRO Institut
zima 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz účastníkům poskytne informace o insolvenčním řízení jehož předmětem a cílem je řešení úpadku (bankrotu) právnických i fyzických osob.Pozornost bude věnována pojmu úpadku, způsobům jeho řešení (konkurs, reorganizace a mezi dlužníky – nepodnikateli - velmi oblíbenému oddlužení). Účastníci budou rovněž seznámeni súčinky zahájení insolvenčního řízení na dlužníka a věřitele – způsob uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.
Osnova

 • 1. Předmět a cíl insolvenčního práva – řešení úpadku (bankrotu, krídy). Logika insolvenčního práva. Základní pojmy oboru.
  2. Úpadek. Dvě formy úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.
  3. Subjekty insolvenčního řízení – insolvenční soud, dlužník, věřitelé, státní zastupitelství. Věřitelské orgány.
  4. Průběh řízení. Insolvenční návrh a jeho účinky. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku.
  5. Věřitelé a uplatnění nároků. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Incidenční spory. Jiné způsoby uplatnění.
  6. Majetková podstata. Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Neúčinnost právních úkonů – ochrana kolektivní povahy řízení.
  7. Konkurz. Prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.
  8. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace (konsensuální a nekonsensuální). Oddlužení (tzv. spotřebitelský úpadek).
Metody hodnocení
Okruhy k zápočtu: Viz. vzásadě obsah předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021.