CEVRO PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-PMV Politologie a mezinárodní vztahy

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 48/12/09 1Z
CEVRO:d97095Politologie K. Müllerzk 48/24/09 1Z
CEVRO:d97096Ekonomie I. Bažantovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d101117Ústavní právo C. Svobodazk 48/24/09 2-
CEVRO:d150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 24/12/07 2-
CEVRO:d80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 36/12/07 2P
CEVRO:d82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/24/07 2P
64 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150176Povinná odborná praxe I. L. Habadováz 240hodin.8 1-
CEVRO:d150536Politická komunikace v praxi D. Kunštátzk 12/36/07 1-
CEVRO:d150537Politické systémy K. Müllerzk 24/48/09 1P
CEVRO:d150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 12/36/07 1-
CEVRO:d150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 24/24/07 2P
CEVRO:d80578Český politický systém K. Müllerzk 24/48/09 2P
CEVRO:d150541Povinná odborná praxe II. L. Habadováz 240h.8 2-
55 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 24/24/09 1P
CEVRO:d113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 12/48/09 2P
18 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 48/0/04 1-
CEVRO:d80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 24/0/04 1-
CEVRO:d97745Politická geografie L. Mrklaszk 12/0/04 1-
CEVRO:d113146Finanční právo K. Šimkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d113148Evropské právo M. Svobodovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 12/36/07 1-
CEVRO:d97100Management a řízení lidských zdrojů K. Legnerovázk 12/36/07 1-
CEVRO:d146562Právo a pojištění P. Dobiášzk 24/24/07 1-
CEVRO:d146566Ochrana osobních údajů Z. Dvořákzk 24/24/07 1-
CEVRO:d97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 48/24/09 1-
CEVRO:d157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/48/09 1-
CEVRO:d106232Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky P. Nečaszk 12/0/04 --
CEVRO:d80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 48/24/09 1-
CEVRO:d80589Trestní právo F. Púryzk 24/24/07 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 3 1-
CEVRO:d84433Podniková ekonomika a podnikové finance M. Vokounzk 24/24/07 1-
CEVRO:d87013Techniky vyjednávání - právní praktický seminář A. Kazdazk 24/04 1-
CEVRO:d82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d82864Správní právo E. Horzinkovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 48/24/09 2-
CEVRO:d83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 48/24/09 2-
CEVRO:d157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 24/24/07 2-
CEVRO:d137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 24/24/07 2-
CEVRO:d157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/48/09 2-
CEVRO:d84429Obchodní právo II. - obchodní korporace I. Štenglovázk 24/48/09 2-
CEVRO:d101128Krizové řízení M. Hrinkozk 24/24/07 2-
CEVRO:d101131Vybrané otázky hospodářské politiky P. Nečaszk 24/0/04 2-
CEVRO:d1989Volby, strany, vlády L. Mrklaszk 24/0/04 2-
CEVRO:d100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 48/0/04 2-
CEVRO:d1918Dějiny 20.století M. Jemelkazk 24/0/04 2-
CEVRO:d149148Dějiny Prahy - politika a společnost -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d121709Načo a na čo si dobre platíme diplomatov? -zk 24/0/04 2-
CEVRO:d119830Stredná Európa a naše predstavy o nej -zk 24/04 --
CEVRO:d80515Aplikovaná psychologie -z - --
CEVRO:d146567Veřejné zakázky T. Horáčekzk 24/24/07 2-
CEVRO:d82614Římské právo - základy právního myšlení -zk - --
CEVRO:d86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk - --
CEVRO:d87054Advokacie a notářství -zk - --
CEVRO:d22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 12/12/04 --
CEVRO:d23004Dezinformace a propaganda M. Heranovázk 24/0/04 --
CEVRO:d23005Na semestr novinářem! J. Cieslarz 24/0/06 --
CEVRO:d23006Na semestr novinářem 2! J. Cieslarz 24/0/06 1-
CEVRO:d23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 24/24/05 --
CEVRO:d23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 24/24/05 --
CEVRO:d23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 24/12/05 --
266 kreditů

Volitelné předměty v cizím jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:d1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:d157977Developing countries of the Global South in international relations R. Havlovázk 12/12/06 1-
CEVRO:d163557Principles of Economics K. Čermákovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d163563Economic Policies -zk 24/24/07 1-
CEVRO:d163564Global Economy Studies M. Krásnickázk 24/24/07 1-
CEVRO:d163569Entrepreneuship and Modern Business-Making D. Fialazk 24/48/09 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d125168Workshop in Philosophy, Politics, and Economics K. Čermákovázk 0/36/07 1-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d85457Conflict regions in the current world M. Zrnozk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d1579792Latina nejen v právu II. D. Tesařováz 24/0/03 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 2-
CEVRO:d114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:d19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 2-
CEVRO:d133697Geopolitics and Diplomacy in Practice T. Pojarzk 12/12/06 2-
CEVRO:d133695Business Cycle Theories D. Stroukalzk 12/12/06 2-
CEVRO:d125178Workshop in Politics and Security K. Müllerz 0/24/07 --
CEVRO:d127275Modern policy-making P. Koblovskýzk 24/48/09 --
CEVRO:d157183Objectivism and Cinema E. Novazk 0/24/06 1-
CEVRO:d163556Corporate Finance E. Hromadazk 48/24/09 --
CEVRO:d163560Business Economics B. Kadeřábkovázk 24/24/09 --
CEVRO:d163561Money and Banking M. Vokounzk 24/24/09 --
CEVRO:d163562Academic Writing L. Kurekovázk 24/24/07 --
CEVRO:d163565Introduction to Financial Markets M. Vokounzk 24/24/07 1-
CEVRO:d163566International Finance M. Vokounzk 24/24/07 --
CEVRO:d163567Game Theory and Strategic Decision-Making B. Kadeřábkovázk 48/24/09 --
CEVRO:d163568Politics and Economy of Central Europe P. Pšejazk 48/24/09 --
CEVRO:d16514888Ayn Rand's philosophy of capitalism E. Novazk 24/0/06 --
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:d22022Geopolitics in Practice F. Mičánekzk 12/12/04 --
CEVRO:d23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:d23002Societies, Art and Identities J. Cirklovázk 12/12/06 --
CEVRO:d23003Current political changes in Europe: problems, challenges, insights. What is the future? K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d23009International Communications: origins modern trends and outlines K. Müllerzk 24/0/06 --
256 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_MVZPMezinárodní vztahy a zahraniční politika K. MüllerSZk 6 --
CEVRO:SZZk_PPSPolitika a politické systémy K. MüllerSZk 6 --
CEVRO:SZZk_BakPObhajoba bakalářské práce M. HýbnerováSZk 9 --
21 kreditů