CEVRO PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO B-PMV Politologie a mezinárodní vztahy

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 48/12/09 1Z
CEVRO:d97095Politologie K. Müllerzk 48/24/09 1Z
CEVRO:d97096Ekonomie I. Bažantovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d101117Ústavní právo C. Svobodazk 48/24/09 2-
CEVRO:d150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 24/12/07 2-
CEVRO:d80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 36/12/07 2P
CEVRO:d82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/24/07 2P
64 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150176Povinná odborná praxe I. L. Habadováz 0/0/0 240hodin.8 1-
CEVRO:d150536Politická komunikace v praxi D. Kunštátzk 12/36/07 1-
CEVRO:d150537Politické systémy K. Müllerzk 24/48/09 1P
CEVRO:d150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 12/36/07 1-
CEVRO:d150541Povinná odborná praxe II. L. Habadováz 0/0/0 240h.8 2-
CEVRO:d80578Český politický systém K. Müllerzk 24/48/09 2P
CEVRO:d150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 24/24/07 2P
55 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 24/24/09 1P
CEVRO:d113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 12/48/09 2P
18 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d113146Finanční právo K. Šimkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:d113148Evropské právo M. Svobodovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 12/36/07 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:d97100Management a řízení lidských zdrojů K. Legnerovázk 12/36/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d146562Právo a pojištění P. Dobiášzk 24/24/07 1-
CEVRO:d146566Ochrana osobních údajů Z. Dvořákzk 24/24/07 1-
CEVRO:d97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 48/24/09 1-
CEVRO:d157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/48/09 1-
CEVRO:d80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 48/24/09 1-
CEVRO:d80589Trestní právo F. Púryzk 24/24/07 1-
CEVRO:d84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:d84432 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d84433Podniková ekonomika a podnikové finance M. Vokounzk 24/24/07 1-
CEVRO:d82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d82864Správní právo E. Horzinkovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 48/24/09 2-
CEVRO:d83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 48/24/09 2-
CEVRO:d114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 24/24/07 2-
CEVRO:d146567Veřejné zakázky T. Horáčekzk 24/24/07 2-
CEVRO:d137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 24/24/07 2-
CEVRO:d157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/48/09 2-
CEVRO:d84429Obchodní právo II. - obchodní korporace I. Štenglovázk 24/48/09 2-
CEVRO:d101128Krizové řízení M. Hrinkozk 24/24/07 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d97670 -zk 0/0- 2-
225 kreditů