CEVRO MSS Social Services Management
Name in Czech: Management sociálních služeb
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: CEVRO B-MSS Social Services Management

Compulsory courses

1. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Trimestr Profile Cat.
CEVRO:d160167Sociální práce L. Kozlovázk 48/24/09 1P
CEVRO:d80503Legal Order and Law System M. Sedláčekzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97096Economics D. Stroukalzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97100Management and Human Resources Management B. Pražákzk 12/36/07 1-
CEVRO:d82570Methodological Seminar M. Jemelkazk 12/24/07 2P
CEVRO:d82575Economics of the Public Sector J. Šímazk 24/24/07 2Z
CEVRO:d160168Organizace a právní rámec poskytování zdravotnických a sociálních služeb M. Cabrnochzk 24/48/09 2P
CEVRO:d150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 24/12/07 2P
64 credits

2. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Trimestr Profile Cat.
CEVRO:d113148European Law L. Pítrovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d146565Civil and commercial law for public sector V. Pilíkzk 48/24/09 1-
CEVRO:d150541Povinná odborná praxe II. L. Habadováz 0/0/0 240h.8 2-
CEVRO:d695864 -z 0/0- 1-
CEVRO:d84433Business economics and corporate finance P. Koblovskýzk 24/24/07 1-
CEVRO:d137976Labor law and social security law V. Pilíkzk 24/24/07 2-
CEVRO:d160169Sociální politika L. Kozlovázk 48/24/09 2Z
CEVRO:d146567Procurement T. Horáčekzk 24/24/07 2-
56 credits

3. ročník

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Trimestr Profile Cat.
CEVRO:d160170Elektronická komunikace a zpracování dat ve zdravotnictví a sociálních službách M. Cabrnochzk 12/36/07 1P
CEVRO:d160171 -zk 0/0- 2-
7 credits

Elective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Trimestr Profile Cat.
CEVRO:d113146Finance Law K. Šimkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 12/36/07 1-
CEVRO:d84873International Relations P. Pšejazk 48/12/09 1-
CEVRO:d146562Law and insurance P. Dobiášzk 24/24/07 1-
CEVRO:d146566Protection of personal data Z. Dvořákzk 24/24/07 1-
CEVRO:d97108Securiry and Security system of the Czech Republic M. Hrinkozk 48/24/09 1-
CEVRO:d97097Czech modern history M. Jemelkazk 24/24/07 1-
CEVRO:d97095Political Science K. Müllerzk 48/24/09 1-
CEVRO:d97109Constitutional principles of safety in the Czech Republic C. Svobodazk 48/24/09 1-
CEVRO:d150536Political communication in practice D. Kunštátzk 12/36/07 1-
CEVRO:d150537Politické systémy M. Novákzk 24/48/09 1-
CEVRO:d84432 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d150538Responsible citizenship and civic education R. Štěrbazk 12/36/07 1-
CEVRO:d150540Local and regional policy K. Müllerzk 24/24/09 1-
CEVRO:d113597Conversation in English A. Kazdaz 24/0/03 1-
CEVRO:d157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/48/09 1-
CEVRO:d80589Criminal Law F. Púryzk 24/24/07 1-
CEVRO:d84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:d84429Commercial Law II B. Havelzk 24/48/09 2-
CEVRO:d113136Diplomacy and foreign policy P. Pšejazk 12/48/09 2-
CEVRO:d114597Conversation in English A. Kazdaz 24/0/03 2-
CEVRO:d101128Crisis management M. Hrinkozk 24/24/07 2-
CEVRO:d82612Public regulation of business E. Horzinkovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d83672Commercial Law I. Štenglovázk 48/24/09 2-
CEVRO:d84408 -z 0/0- 2-
CEVRO:d82679Civil procedural law P. Dobiášzk 48/24/09 2-
CEVRO:d80578Czech Political System K. Müllerzk 24/48/09 2-
CEVRO:d150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 24/24/07 2-
CEVRO:d157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 24/24/07 2-
CEVRO:d157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/48/09 2-
CEVRO:d80506History of International Politics P. Pšejazk 36/12/07 2-
CEVRO:d125140Jewish-Christian Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
258 credits