CEVRO PVS Praxe veřejné správy
Název anglicky: Public Administration in Practice
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO B-PVS Praxe veřejné správy

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k101117Ústavní právo C. Svobodazk 24/0/09 2P
CEVRO:k80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 24/0/09 1-
CEVRO:k82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/0/07 2P
CEVRO:k82864Správní právo E. Horzinkovázk 24/0/09 2Z
CEVRO:k97095Politologie K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k97096Ekonomie I. Bažantovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 16/0/07 1-
59 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113148Evropské právo L. Pítrovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 16/0/07 2-
CEVRO:k146565Právo občanské a obchodní pro veřejný sektor V. Pilíkzk 24/0/09 1-
CEVRO:k146566Ochrana osobních údajů Z. Dvořákzk 16/0/07 1-
CEVRO:k146567Veřejné zakázky T. Horáčekzk 16/0/07 2P
CEVRO:k82575Ekonomie veřejného sektoru a služeb J. Gazdazk 16/0/07 2P
CEVRO:d150176Povinná odborná praxe I. L. Habadováz 0/0/0 240hodin.8 2-
54 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113146Finanční právo K. Šimkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k146568Správně právní odpovědnost a správní trestání E. Horzinkovázk 16/0/07 1Z
CEVRO:k146569Veřejná služba v ČR E. Horzinkovázk 16/0/07 2Z
21 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace M. Hýbnerováz 24/0/03 1-
CEVRO:k133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 16/0/07 1-
CEVRO:k84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 24/0/09 1-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:k97100Management a řízení lidských zdrojů B. Pražákzk 16/0/07 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:k97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 24/0/09 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:k84432Peníze, banky a finanční trhy D. Stroukalzk 16/0/07 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:k146562Právo a pojištění P. Dobiášzk 16/0/07 1-
CEVRO:k80589Trestní právo F. Púryzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k150536Politická komunikace v praxi D. Kunštátzk 16/0/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:k150537Politické systémy K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:k150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 16/0/07 1-
CEVRO:k150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 16/0/09 1-
CEVRO:k157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k80578Český politický systém K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:k157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:k160168Organizace a právní rámec poskytování zdravotnických a sociálních služeb I. Nerandžičzk 24/0/09 2-
CEVRO:k83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 24/0/09 2-
CEVRO:k84429Obchodní právo II. - obchodní korporace I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k101128Krizové řízení M. Hrinkozk 16/0/07 2-
CEVRO:k113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 16/0/09 2-
CEVRO:k82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 24/0/09 2-
CEVRO:k150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 16/0/07 2-
CEVRO:k80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 16/0/07 2-
CEVRO:k150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika I. Bažantovázk 8/0/04 2-
262 kreditů