CEVRO PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: CEVRO B-PMV Politologie a mezinárodní vztahy

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 24/0/09 1Z
CEVRO:k97095Politologie K. Müllerzk 24/0/09 1Z
CEVRO:k97096Ekonomie I. Bažantovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k101117Ústavní právo C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 16/0/07 2P
CEVRO:k82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/0/07 2P
64 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d150176Povinná odborná praxe I. L. Habadováz 240hodin.8 1-
CEVRO:k150536Politická komunikace v praxi D. Kunštátzk 16/0/07 2-
CEVRO:k150537Politické systémy K. Müllerzk 24/0/09 1P
CEVRO:k150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 16/0/07 1-
CEVRO:k150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 16/0/07 2P
CEVRO:k80578Český politický systém K. Müllerzk 24/0/09 2P
CEVRO:d150541Povinná odborná praxe II. L. Habadováz 240h.8 2-
55 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 16/0/09 1P
CEVRO:k113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 16/0/09 2P
18 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 16/0/04 1-
CEVRO:k80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 12/0/04 1-
CEVRO:k97745Politická geografie L. Mrklaszk 8/0/04 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 3 1-
CEVRO:k113146Finanční právo K. Šimkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k113148Evropské právo M. Svobodovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k80589Trestní právo F. Púryzk 16/0/07 1-
CEVRO:k133724Kontrola bezpečnostních sborů I. Bílekzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97100Management a řízení lidských zdrojů K. Legnerovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k84433Podniková ekonomika a podnikové finance M. Vokounzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 24/0/09 1-
CEVRO:k146562Právo a pojištění P. Dobiášzk 16/0/07 1-
CEVRO:k106232Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k146566Ochrana osobních údajů L. Brzobohatázk 16/0/07 1-
CEVRO:k157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k160173Specifika sociální práce v sociálních službách L. Kozlovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84432Peníze, banky a finanční trhy D. Stroukalzk 16/0/07 1-
CEVRO:k82864Správní právo E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k1456387O podstatě formování světa-řádu D. Machytkazk 8/0/04 2-
CEVRO:k101128Krizové řízení M. Hrinkozk 16/0/07 2-
CEVRO:k146567Veřejné zakázky E. Kaiserovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 16/0/04 2-
CEVRO:k84429Obchodní právo II. - obchodní korporace I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 16/0/07 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika I. Bažantovázk 8/0/04 2-
CEVRO:k122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k121709Načo a na čo si dobre platíme diplomatov? -zk 8/04 2-
CEVRO:k1989Volby, strany, vlády L. Mrklaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 16/0/07 2-
CEVRO:k126366Praktikum z občanského práva procesního -zk 8/0/04 --
CEVRO:k82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 24/0/09 2-
CEVRO:k82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k83672Obchodní právo I. - obecné otázky V. Pilíkzk 24/0/09 2-
CEVRO:k101139Komunistické Československo -zk - --
CEVRO:k101147Ozbrojené síly ČR -zk - --
CEVRO:k101148Korupce a závažná trestní činnost F. Púryzk 24/0/04 --
CEVRO:k101685Makroekonomická analýza D. Stroukalzk 24/0/09 --
CEVRO:k113504Média a reklama -zk - --
CEVRO:k119830Stredná Európa a naše predstavy o nej M. Vášáryovázk 8/0/04 --
CEVRO:k120673Migrace - úvod do problematiky -zk - --
CEVRO:k120872Zakládání obchodních korporací v praxi -zk - --
CEVRO:k121859Politická kultura v čes. zemích 1849-1918 - voliči, poslanci, novináři -zk - 1-
CEVRO:k126812Média a politika -zk - --
CEVRO:k149148Dějiny Prahy - politika a společnost -zk - --
CEVRO:k80515Aplikovaná psychologie J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80609Manažerské dovednosti v praxi J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80615Veřejná prezentace a rétorika J. Frgalz 12/0/03 --
CEVRO:k86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk - --
CEVRO:k86434Katastr nemovitostí -zk 8/0/04 --
CEVRO:k87011Bytové vlastnictví -zk - --
CEVRO:k87012Církevní právo -zk 12/04 --
CEVRO:k115258Volitelný předmět III._A L. Mrklaszk 24/04 1-
CEVRO:k115257Volitelný předmět II._A L. Mrklaszk 24/04 1-
CEVRO:k113881Volitelný předmět I._A -zk - 1-
CEVRO:k22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 8/0/04 --
CEVRO:k23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 12/0/05 --
300 kreditů

Volitelné předměty v cizím jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:k1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:d163557Principles of Economics K. Čermákovázk 48/24/09 1-
CEVRO:d163563Economic Policies -zk 24/24/07 1-
CEVRO:d163564Global Economy Studies M. Krásnickázk 24/24/07 1-
CEVRO:d163569Entrepreneuship and Modern Business-Making D. Fialazk 24/48/09 1-
CEVRO:d157977Developing countries of the Global South in international relations R. Havlovázk 12/12/06 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d125168Workshop in Philosophy, Politics, and Economics K. Čermákovázk 0/36/07 1-
CEVRO:d23003Current political changes in Europe: problems, challenges, insights. What is the future? K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 2-
CEVRO:d1579792Latina nejen v právu II. D. Tesařováz 24/0/03 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 --
CEVRO:k114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:k19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d85457Conflict regions in the current world M. Zrnozk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 --
CEVRO:d133697Geopolitics and Diplomacy in Practice T. Pojarzk 12/12/06 2-
CEVRO:d133695Business Cycle Theories D. Stroukalzk 12/12/06 2-
CEVRO:d125178Workshop in Politics and Security K. Müllerz 0/24/07 --
CEVRO:k121454Volitelný předmět IV._A L. Mrklaszk 24/0/04 1-
CEVRO:k121514Volitelný předmět V._A L. Mrklaszk 24/0/04 1-
CEVRO:d157183Objectivism and Cinema E. Novazk 0/24/06 1-
CEVRO:d163565Introduction to Financial Markets M. Vokounzk 24/24/07 1-
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:k11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 --
CEVRO:k22022Geopolitics in Practice F. Mičánekzk 8/0/04 --
CEVRO:k23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:k23008Hybrid warfare M. Heranovázk 12/0/04 --
186 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_MVZPMezinárodní vztahy a zahraniční politika K. MüllerSZk 6 --
CEVRO:SZZk_PPSPolitika a politické systémy K. MüllerSZk 6 --
CEVRO:SZZk_BakPObhajoba bakalářské práce M. HýbnerováSZk 9 --
21 kreditů