CEVRO POL Politologie
Název anglicky: Political Science
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: CEVRO N-POL Politologie

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113289Tvorba odborného textu M. Jemelkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k23017Strany a stranické systémy západních zemí T. Jarmarazk 24/0/09 1-
CEVRO:k23018Nedemokratické systémy a přechody k demokracii D. Kunštátzk 24/0/09 1-
CEVRO:k150213Občanská společnost a její transformace K. Müllerzk 16/0/07 2-
CEVRO:k86990Systémy veřejné správy v evropských zemích M. Jemelkazk 24/0/09 2-
CEVRO:k23015Typy a modely demokracie T. Jarmarazk 24/0/09 2-
50 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k150516Problémy politické sociologie K. Müllerzk 24/0/09 1Z
CEVRO:k23016Globalizace, geopolitika a konflikty T. Jarmarazk 24/0/09 1-
CEVRO:k150515Dobré vládnutí v teorii a v praxi K. Müllerzk 16/0/07 2P
25 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113836Diferenční předmět - Politologie L. Mrklaszk 16/0/05 1-
CEVRO:k100100Spisová služba v kontextu eGovernmentu I. D. Brádlerováz 16/0/04 1-
CEVRO:k87012Církevní právo -zk 12/04 1-
CEVRO:k80621Společenská etiketa a diplomatický protokol Š. Markováz 12/0/04 1-
CEVRO:k97745Politická geografie L. Mrklaszk 8/0/04 1-
CEVRO:d18972Vědecké praktikum I M. Hýbnerováz 3 1-
CEVRO:k112612Ústavní a správní soudnictví L. Pítrovázk 16/0/09 1-
CEVRO:k119833Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích P. Dobiášzk 24/0/07 1-
CEVRO:k146601Strategický a projektový management M. Vokounzk 24/0/09 1-
CEVRO:k160164Bezpečnost státu v 21. století M. Hrinkozk 24/0/06 1-
CEVRO:k160173Specifika sociální práce v sociálních službách L. Kozlovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k160174Statistická data ve veřejném sektoru D. Kunštátzk 16/0/07 1-
CEVRO:k87448Právo duševního vlastnictví V. Pilíkzk 16/0/07 1-
CEVRO:k106232Veřejný sektor a praktické otázky evropské a hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k87932Diplomacie z praxe I. J. Cieslarzk 16/0/05 2-
CEVRO:k1989Volby, strany, vlády L. Mrklaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k122622Dějiny komunismu v českých zemích -zk 8/0/04 2-
CEVRO:k1456387O podstatě formování světa-řádu D. Machytkazk 8/0/04 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika I. Bažantovázk 8/0/04 2-
CEVRO:k121709Načo a na čo si dobre platíme diplomatov? -zk 8/04 2-
CEVRO:k100101Spisová služba v kontextu eGovernmentu II. D. Brádlerovázk 16/0/04 2-
CEVRO:k126366Praktikum z občanského práva procesního -zk 8/0/04 --
CEVRO:k101125Relativní majetková práva I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k83662Kontrola veřejné správy a správní dozor E. Horzinkovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k160178Evropská sociální legislativa L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k160175Plánování sociálních služeb a fundraising L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k160166Vybrané bezpečnostní konflikty R. Havlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k86992Mezinárodní právo soukromé P. Dobiášzk 24/0/07 2-
CEVRO:k86451Vývoj organizace veřejné správy M. Jemelkazk 24/0/09 2-
CEVRO:k86993Daňové právo v obchodních vztazích K. Šimkazk 16/0/07 2-
CEVRO:k101121Mezinárodní právo veřejné L. Pítrovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k153763Strategický a operační management bezpečnosti P. Štalmachzk 16/0/06 2-
CEVRO:k146598e-Government v teorii a praxi F. Korbelzk 24/0/09 2-
CEVRO:k101131Vybrané otázky hospodářské politiky P. Nečaszk 8/0/04 2-
CEVRO:k101139Komunistické Československo -zk - --
CEVRO:k101147Ozbrojené síly ČR -zk - --
CEVRO:k101148Korupce a závažná trestní činnost F. Púryzk 24/0/04 --
CEVRO:k113504Média a reklama -zk - --
CEVRO:k119830Stredná Európa a naše predstavy o nej M. Vášáryovázk 8/0/04 --
CEVRO:k120673Migrace - úvod do problematiky -zk - --
CEVRO:k120872Zakládání obchodních korporací v praxi -zk - --
CEVRO:k126812Média a politika -zk - --
CEVRO:k149148Dějiny Prahy - politika a společnost -zk - --
CEVRO:k80515Aplikovaná psychologie J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80609Manažerské dovednosti v praxi J. Frgalz 16/0/04 --
CEVRO:k80615Veřejná prezentace a rétorika J. Frgalz 12/0/03 --
CEVRO:k86431Druhá světová válka a protektorát Čechy a Morava -zk - --
CEVRO:k86434Katastr nemovitostí -zk 8/0/04 --
CEVRO:k87011Bytové vlastnictví -zk - --
CEVRO:k22023Komunikační systémy P. Štalmachzk 8/0/04 --
CEVRO:k23012Personalistika a personální řízení P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23013Pracovněprávní vztahy II P. Hůrkazk 16/0/05 --
CEVRO:k23014Právo sociálního zabezpečení P. Hůrkazk 12/0/05 --
241 kreditů

Volitelné předměty v cizím jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:d1897221Research Practicum M. Kopeckýz 3 1-
CEVRO:k1968Ruština pro začátečníky M. Hýbnerováz 24/0/04 1-
CEVRO:d157979Latina nejen v právu D. Tesařováz 24/0/03 1-
CEVRO:d157977Developing countries of the Global South in international relations R. Havlovázk 12/12/06 1-
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace J. Cieslarováz 24/0/04 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d125178Workshop in Politics and Security K. Müllerz 0/24/07 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d125168Workshop in Philosophy, Politics, and Economics K. Čermákovázk 0/36/07 1-
CEVRO:d137957Modern Party Politics in Europe M. Brunclíkzk 24/0/06 2-
CEVRO:k114597Anglický jazyk - konverzace II. M. Stráneckýz 24/0/04 2-
CEVRO:k19681Ruština pro začátečníky II. M. Hýbnerováz 24/0/03 2-
CEVRO:d11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 2-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d1579792Latina nejen v právu II. D. Tesařováz 24/0/03 2-
CEVRO:d85457Conflict regions in the current world M. Zrnozk 24/0/06 2-
CEVRO:d90432Civil Society and the Public Sphere in the EU K. Müllerzk 24/0/06 2-
CEVRO:d133697Geopolitics and Diplomacy in Practice T. Pojarzk 12/12/06 2-
CEVRO:d133695Business Cycle Theories D. Stroukalzk 12/12/06 2-
CEVRO:d7890320th Century Ideas - Reflected in European Literature, Film and Visual Art M. Pajerovázk 24/0/06 2-
CEVRO:d149794Summer School -z 5 --
CEVRO:d157183Objectivism and Cinema E. Novazk 0/24/06 1-
CEVRO:d163565Introduction to Financial Markets M. Vokounzk 24/24/07 1-
CEVRO:d163569Entrepreneuship and Modern Business-Making D. Fialazk 24/48/09 1-
CEVRO:d22013Comparative Constitutional Systems M. Brunclíkzk 24/0/06 1-
CEVRO:k11459777Anglický jazyk pro začátečníky J. Cieslarováz 24/0/04 --
CEVRO:k23001Anglický jazyk pro začátečníky II M. Stráneckýz 24/0/04 --
CEVRO:k23008Hybrid warfare M. Heranovázk 12/0/04 --
153 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:SZZk_DiplPObhajoba diplomové práce M. HýbnerováSZk 11 --
CEVRO:SZZk_KPKomparativní politologie K. MüllerSZk 6 --
CEVRO:SZZk_SPGSSpolečnost a politika v globálním světě K. MüllerSZk 6 --
23 kreditů