CEVRO VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO N-VS Veřejná správa

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k101121Mezinárodní právo veřejné L. Pítrovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k113289Tvorba odborného textu M. Jemelkazk 16/0/07 1P
CEVRO:k83661Veřejné finance v evropském kontextu A. Zemplinerovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k83662Kontrola veřejné správy a správní dozor E. Horzinkovázk 16/0/07 2P
CEVRO:k86451Vývoj organizace veřejné správy M. Jemelkazk 24/0/09 2P
CEVRO:k97103Správní věda E. Horzinkovázk 24/0/09 1Z
46 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k112612Ústavní a správní soudnictví L. Pítrovázk 16/0/09 1-
CEVRO:k146577Prevence hospodářské kriminality F. Púryzk 16/0/07 1-
CEVRO:k146597Právo informačních technologií F. Korbelzk 16/0/07 1P
CEVRO:k86990Systémy veřejné správy v evropských zemích M. Jemelkazk 24/0/09 2P
32 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113516Občanské právo v případových studiích V. Nedělovázk 8/0/04 1-
CEVRO:k119833Soudní a mimosoudní řešení sporů v obchodněprávních vztazích P. Dobiášzk 24/0/07 1-
CEVRO:k146601Strategický a projektový management P. Koblovskýzk 24/0/09 1-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:k150516Problémy politické sociologie K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d137957 -zk 0/0- 1-
CEVRO:k160164Bezpečnost státu v 21. století D. Machytkazk 24/0/06 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:k87448Právo duševního vlastnictví I. Štenglovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k97102Stranické systémy západních demokracií K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:k97159Nedemokratické režimy a přechody k demokracii D. Kunštátzk 24/0/09 1-
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace A. Kazdaz 24/0/03 1-
CEVRO:k97113Praktické cvičení - smlouvy a podání A. Kazdazk 8/04 1-
CEVRO:k160165Bezpečnostní hrozby v době globalizace J. Šímazk 24/0/09 1-
CEVRO:k160173Specifika sociální práce v sociálních službách L. Kozlovázk 16/0/07 1-
CEVRO:k160174Statistická data ve veřejném sektoru D. Kunštátzk 16/0/07 1-
CEVRO:k150515Dobré vládnutí v teorii a v praxi K. Müllerzk 16/0/07 2-
CEVRO:k86992Mezinárodní právo soukromé P. Dobiášzk 24/0/07 2-
CEVRO:k86993Daňové právo v obchodních vztazích K. Šimkazk 16/0/07 2-
CEVRO:k160175Plánování sociálních služeb a fundraising L. Kozlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k160178Evropská sociální legislativa M. Cabrnochzk 16/0/07 2-
CEVRO:k114597 -z 0/0- 2-
CEVRO:k101125Relativní majetková práva I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k150213Občanská společnost a její transformace K. Müllerzk 16/0/07 2-
CEVRO:k113127 -zk 0/0- 2-
CEVRO:k113291Diferenční předmět - Veřejné právo P. Vetešníkzk 16/0/05 2-
CEVRO:k101131 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d78903 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d90432 -zk 0/0- 2-
CEVRO:k1456387 -zk 0/0- 2-
CEVRO:k1893Média, lobbing a politické PR K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika J. Šímazk 8/0/04 2-
183 kreditů